%20 indirimli

Âhîlik ve Yâran Kültürü

Ürün Kodu :
Adet
180,00 TL
144,00 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Hasan Dağlar
Hiperyayın
9786258410907
Paylaş :
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Kaynakça
 •  

  Âhîlik, Türk kültür ve medeniyet tasavvurunun inşasında çok önemli bir yere sahiptir. Kaynağını fütüvvet teşkilatından alan Âhîlik, Ahi Evran tarafından daha sistematik bir hale getirilmiştir. En genel anlamda Âhîlik teşkilatı; yamak, çırak, kalfa ve ustaları içine alan, küçük esnafların dayanışmaları kadar mesleklerini dürüstlük ve özenle yapmalarını, ayrıca eğitimlerini amaçlayan bir yapıdır. Yâran; kardeşlik, sevgi ve saygının birlik ve beraberliğin harmanlanarak İslam ahlakı ile örf ve adetlerimizle belli kurallar üzerine yaşanan kültür mirasımızın bir müessesesidir. Yâran kültürünü yardımlaşma, eğitim, toplumsal dayanışma, halk oyunları, eğlence, dinlenme, musiki ve edebiyat ekseninde devam eden kültür mozaiği şeklinde yapısal ve işlevsel açıdan değerlendirmek gerekir. Yâran’da kişiye değil bütüne yönelik ve biz bilincini artıracak değerleri ortaya çıkarma kültürü vardır. Yâran kültürü, yâranların paylaştığı sosyal değerler, standartlar, kurallar, inançlar, hikâyeler, semboller, anlayışlar topluluğudur.

 • Kredi Kartı Tek Ödeme
  :
  144 TL
  Havale
  :
  144 TL
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 144,00 TL  144,00 TL 
  2 72,00 TL  144,00 TL 
  3 48,00 TL  144,00 TL 
  4 36,00 TL  144,00 TL 
  5 28,80 TL  144,00 TL 
  6 24,00 TL  144,00 TL 
  7 20,57 TL  144,00 TL 
  8 18,00 TL  144,00 TL 
  9 16,00 TL  144,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 144,00 TL  144,00 TL 
  2 72,00 TL  144,00 TL 
  3 48,00 TL  144,00 TL 
  4 36,00 TL  144,00 TL 
  5 28,80 TL  144,00 TL 
  6 24,00 TL  144,00 TL 
  7 21,60 TL  151,20 TL 
  8 18,90 TL  151,20 TL 
  9 16,80 TL  151,20 TL 
  10 15,12 TL  151,20 TL 
  11 13,75 TL  151,20 TL 
  12 12,60 TL  151,20 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 144,00 TL  144,00 TL 
  2 72,00 TL  144,00 TL 
  3 48,00 TL  144,00 TL 
  4 36,00 TL  144,00 TL 
  5 28,80 TL  144,00 TL 
  6 24,00 TL  144,00 TL 
  7 20,57 TL  144,00 TL 
  8 19,08 TL  152,64 TL 
  9 16,96 TL  152,64 TL 
  10 15,26 TL  152,64 TL 
  11 13,88 TL  152,64 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 144,00 TL  144,00 TL 
  2 72,00 TL  144,00 TL 
  3 48,00 TL  144,00 TL 
  4 36,00 TL  144,00 TL 
  5 28,80 TL  144,00 TL 
  6 24,00 TL  144,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 144,00 TL  144,00 TL 
  2 72,00 TL  144,00 TL 
  3 48,00 TL  144,00 TL 
  4 37,08 TL  148,32 TL 
  5 29,66 TL  148,32 TL 
  6 24,72 TL  148,32 TL 
  7 21,60 TL  151,20 TL 
  8 18,90 TL  151,20 TL 
  9 16,80 TL  151,20 TL 
  10 15,26 TL  152,64 TL 
  11 14,01 TL  154,08 TL 
  12 12,96 TL  155,52 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 144,00 TL  144,00 TL 
  2 72,00 TL  144,00 TL 
  3 48,00 TL  144,00 TL 
  4 37,44 TL  149,76 TL 
  5 29,95 TL  149,76 TL 
  6 24,96 TL  149,76 TL 
  7 21,39 TL  149,76 TL 
  8 19,44 TL  155,52 TL 
  9 17,28 TL  155,52 TL 
  10 15,55 TL  155,52 TL 
  11 14,14 TL  155,52 TL 
  12 12,96 TL  155,52 TL 
 • Yorumda isminiz görünsün mü?
 • @@ pdf sayfa sayısı 15 @@

   

  *Çakmakoğlu Kuru, A. (2007). Çankırı Fatihi Emir Karatekin’in Türbesi, Bilig, 43, 63-84.


  *İnalcık, H. (2004). İznik İçin Osman Gazi Bizans Mücadelesi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.


  *Koca, S. (2011). Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Ankara: Berikan Yayınevi.


  *Komnena, A. (1996). Aleksiad: Malazgirt’in Sonrası. (Çeviren: Bilge Umar). İstanbul: İnkılap Kitabevi.


  *Öztuna, Y. (1989). Devletler ve Hanedanlar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.


  *Şahin, K. (2005). Emeviler Döneminden Anadolu Selçukluları Dönemine Kadar Çankırı’nın Rolü. Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı.


  *Turan, O. (2014). Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul: Ötüken Yayınları,

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 21 @@

   

  *Güllülü, S. (1992). Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınları.


  *Sülemî, Ebû Abdurrahman Muhammed b. Hüseyin (1997).  Kitâbü’l Fütüvve (nşr. Süleyman Ateş), Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.


  *İbnü’l-Mi’mâr, Şeyh Ebu Abdullah Muhammed b. Ali (1958), Kitâbu’l Fütüvve, thk. Mustafa Cevad- Muhammed Takiyyüddin Hilâli, Bağdat: Mektebetü’l Müsenna.


  *Yılmaz, H. K. (2009). “Fütüvvet Ahlakı ve Teşkilatı”, DERSİAD Fikir Toplantıları, Haziran 2009, 1-8.

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 29 @@

   

  *Atçeken, Z.ve Bedirhan, Y. (2004). Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi. Konya: Eğitim Kitabevi, 


  *Bıyıklı, Y. (2000). Âhîlik. Trabzon: Trabzon Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Yayınları, 


  *Ekinci, Y. (2001). Âhîlik, İstanbul: Tâlat Matbaası.


  *Gülerman, A. ve Taştekil, S. (1993). Âhî Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.


  *Kal’a, A. (1990). “Fütüvvet ve Âhîliğin Doğusu”, Türk Dünyası Araştırmaları, 65.


  *Keleş, B. (2017). Bir Esnaf Teşkilatı Olan Âhîliğin İdari ve Mesleki Yapılanmasına Genel Bir Bakış. Türk Dünyası Araştırmaları, 117 (231).


  *Mâhiroğulları, A. (2008). Selçuklu Osmanlı Döneminde Kurumsal Bir Yapı: Âhîlik/Gedik Teşkilatı ve Sosyo-Ekonomik İşlevleri. Sosyal Siyaset Konferansları, 54. (139-154).


  *Soykut, R. (1971). Orta Yol Âhîlik, Ankara: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Yayınları.


  *Uludağ, S. (1996). Fütüvvet, TDVİA, Cilt 13, İstanbul: TDV Yayınları.


  *Yücel, A. (1999). Âhîlikte Eğitim ve Amaçları. II. Uluslararası Âhîlik Kültürü.

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 36 @@

   

  *Çağatay, N. (1996). Âhîliğin Ortaçağ Anadolu Toplumuna Etkileri. I. Uluslararası Âhîlik Kültürü Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 


  *Ekinci, Y. (1991). Âhîlik ve Esnaf Ahlakı (2). Standart Dergisi, Sayı: 351. Ankara. 


  *Gölpınarlı, A. (1954). İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları. İÜİFM. 11 (1-4).


  *Günşen, A. (1998). Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecinde Âhîlik Teşkilatının Yeri ve Önemi. Türk Yurdu. 18 (126).


  *Güven, Ö. (1999). Geleneksel Okçuluk ve Güreş Sporunda Âhîliğin Etkileri, II. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.


  *Soykut, R. (1984). Tarihte Esnaflık ve Âhîlik, XX. Âhîlik Bayramı Kongresi Tebliğleri, Kırşehir: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Yayınları.

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 46,47 @@

   

  *Anadol, C. (1991). Türk İslam Medeniyetinde Âhîlik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları, No:150, Ankara. 


  *Ceylan, K. (2013). Âhîlik, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kültür Yayınları, No:1, Ankara.


  *Çağatay, N. (1990). Âhîlik Nedir, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları, No:137, Ankara.


  *Çalışkan, Y. ve İkiz, M. L. (1993). Kültür Sanat ve Medeniyetimizde Âhîlik,Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, No:193.


  *Doğan, H. (2006). Âhîlik ve Örtülü Bilgi, Bursa: Ekin Kitabevi.


  *Ekinci, Y. (1993). Âhîlik, 4. Baskı, Ankara: Sistem Ofset.


  *Köksal, M. F. (2006). Âhî Evran ve Âhîlik, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Kültür Yayını, No:5.


  *Köksal, M. F. (2016). Âhîlik ve Meslek Ahlakı, (Editörler: Ömer Akdağ ve Meltem Kurtuluş), Konya: Damla Ofset Matbaacılık.


  *Sancaklı, S. (2010). Âhîlik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-28.


  *TDK, (2009). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 53 @@


  *Arslan, A. S. (2016). Çankırı Yâranlarının Sosyal Hayattaki Yeri: Meclis Dışı Etkinlikler, Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yâran, Sempozyum Bildirileri, ÇAKÜ Yayınları, Çankırı, 31-45.


  *Dalbay, R. S. (2018). Kimlik ve Toplumsal Kimlik Kavramı, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 161-176.


  *Ergün, R. (2020). Modern Devletin Kimliği: Bir İktidardan Fazlası, Nida Dergisi, 189, 1-9.


  *Özkan, O. (2006). Çankırı Gelenekleri ve Yâran Kültürü, Çankırı Valiliği Yayınları, Çankırı.


   

  @@ pdf sayfa sayısı 60,61 @@

   

  *Anadol, C. (1991). Türk İslam Medeniyetinde Âhîlik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.


  *Çağatay, N. (1989). Bir Türk Kurumu Olan Âhîlik, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.


  *Güllülü, S. (1992). Sosyoloji Açısından Âhî Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınları.


  *Kılavuz M. A. (2004). Âhîlik Kurumunda Din ve Ahlak Eğitim Anlayışı. I. Âhî Evrân-ı Velî ve Âhîlik Araştırmaları Sempozyumu. Kırşehir.


  *Kuşeyri (2003). Risale. (Haz. Süleymen Uludağ). İstanbul: Dergah Yayınları.


  *Sarıkaya, S. (2002). XII-XVI Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.


  *Selvi, D. (2016). Fütüvvet ve Ahîlik Teşkilatlarının Ahlâkî İlkelerinin Oluşmasında Tasavvufun Öncülüğü, Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi (İHYA), International Journal of Islamic Studies (IIJIS), 2. (1), 1-37.


  *Sülemî, (1997). Kitâbü’l-Fütüvve  (nşr. Süleyman Ateş), Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.


  *Ahmet Absarılıoğlu, Dünya Kültür Mirasımız Yâran, Çankırı Valiliği Kültür Yayınları, Çankırı, 2012


   

  @@ pdf sayfa sayısı 73,74 @@

   

  *Anadol, C. (1991). Türk İslam Medeniyetinde Âhîlik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları, No:150, Ankara. 


  *Bayram, M. (1991). Âhî Evren ve Âhî Teşkilatının Kuruluşu, Konya: Damla Matbaacılık.


  *Çağatay, N. (1990). Âhîlik Nedir, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları, No:137, Ankara.


  *Çalışkan, Y. ve İkiz, M. L. (1993). Kültür Sanat ve Medeniyetimizde Âhîlik, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, No:193.


  *Diken, A. (2016). Âhîlik ve Meslek Ahlakı, (Editörler: Ömer Akdağ ve Meltem Kurtuluş), Konya: Damla Ofset Matbaacılık.


  *Doğan, H. (2006). Âhîlik ve Örtülü Bilgi, Bursa: Ekin Kitabevi.


  *Ekinci, Y. (1993). Âhîlik, 4. Baskı, Ankara: Sistem Ofset.


  *Erdem, H. (2016). Âhîlik ve Meslek Ahlakı, (Editörler: Ömer Akdağ ve Meltem Kurtuluş), Konya: Damla Ofset Matbaacılık.


  *Köksal, M. F. (2006). Âhî Evran ve Âhîlik, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Kültür Yayını, No:5.


  *Köksal, M. F. (2016). Âhîlik ve Meslek Ahlakı, (Editörler: Ömer Akdağ ve Meltem Kurtuluş), Konya: Damla Ofset Matbaacılık.


  *Kutlu, H. A. (2008). Muhasebe Meslek Ahlakı, Ankara: Nobel Yayıncılık.


  *Okumuş, E. (2020). Sivil Toplum Boyutunda Âhîlik, VI. Uluslararası Âhîlik Sempozyumu, Kırşehir Âhî Evran Üniversitesi Yayını No:4, s. 87-106.


  *Özgener, Ş. (2004). İş Ahlakının Temelleri, Ankara: Nobel Yayıncılık. Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2012). Meslek Etiği, 2. Basım, Ankara: Nobel Yayınevi.

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 92 @@

   

  *Akyüz, M. ve Özyer, K. (2018). Güneş Doğudan Yükselir: Günümüz Örgütlerine Yol. Gösterici Olarak Âhîlik Sistemi, Route Educational and Social Science Journal, 5(5), 197-209.


  *Ceylan, K. (2012). Âhîlik Türk İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kültür Yayınları, No: 1.


  *Çağatay, N., (1989). Bir Türk Kurumu Olan Âhîlik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.


  *Doğan, A., (2019). Edebiyatımızda Âhîlik ve Âhî Evran, Âhîlik Kültürü ve Meslek Ahlakı, (Editör: H. Öztürk), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.


  *Ekinci, Y., (2011). Âhîlik, Türk Metal Yayınları, Onikinci Baskı, Ankara.


  *Hacıgökmen, M. A., (2017). XIII. Yüzyılda Anadolu’da Fütüvvet Teşkilatının Esnaf Teşkilatı Âhî Teşkilatı Hâline Dönüşmesini Hazırlayan Faktörler, 3. Uluslararası Âhîlik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Kırşehir Âhî Evran Üniversitesi Yayın No: 001


  *Karatop, B., Kubat, C. (2018). Âhîliğin Türk Kalite Yönetim Sistemine Etkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 13 (1), 351-368.


  *Kaya, A., (2014). Anadolu’nun Türk ve İslam Yurdu Haline Gelmesinde Âhîliğin Rolü ve Önemi, journal of International Social Research, 7 (29), 547-561. 


  *Özerkmen N,. (2004). Âhîliğin Tarihsel Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları Sosyolojik Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44 (2), 57-78.


  *Özkan, M., (2017). Ahîlikteki Çalışma Kazanma ve Tüketim Ahlakının Oluşmasında Hadislerin Etkisi, 3. Uluslararası Âhîlik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s, 655-662, Kırşehir Âhî Evran Üniversitesi Yayını, No: 001.


  *Öztürk, H., (2019). Âhîlik Kültürü ve Meslek Ahlakı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.


  *Öztürk, N., (2002). Âhîlik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (7). 


  *Sümer, F., (2009). Selçuklular, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular#1 (Erişim Tarihi: 21.08.2022).


  *Yazıcı, T. (1998). HOY, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hoy (Erişim Tarihi: 21.08.2022).


  *Yeşil, R., Kart, M. ve Aslanderen, M. (2020). Âhîlik ve Değer Eğitimi Modeli (ADEM). Konya: Çizgi Yayınevi.


  *Yüksel M. B., (2017). Temel Dinamikleri Açısından Fütüvvet ve Âhîliğin Kur’ânî Referansları, 3. Uluslararası Âhîlik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s, 567-598, Kırşehir Âhî Evran Üniversitesi Yayını, No: 001.

   

   

  @@ pdf sayfa sayısı 98 @@

   

  *Atlı, Sagıp, (2016). Geleneksel Sohbet Toplantılarının Türkiye’deki Yayılma Sahası ve Güncel Durumu, Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yâran Sempozyum Bildirileri, ÇAKÜ, Yâran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Çankırı, s.61-62.


  *Akyol, İbrahim, (2016). Sohbet Geleneğinde Muhammediye’nin Yeri, Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yâran Sempozyum Bildirileri, ÇAKÜ, Yâran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Çankırı, s.23-24.


  *(https://aregem.ktb.gov.tr/TR-268220/geleneksel-sohbet-toplantilari.html, Erişim Tarihi: 21.03.2022)


   

  @@ pdf sayfa sayısı 111,112 @@

   

  *Absarılıoğlu, A. (2004). Çankırı’nın Evrensel Özelliklere Sahip Yöresel Kültür Değeri Yâran. Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları No:5, Çankırı. 


  *Absarılıoğlu, A. (2012). Dünya Kültür Mirasımız Yâran, Çankırı: Çankırı Valiliği Kültür Yayınları.


  *Göç, E. (2018). Yâran Kültürünün Kent Yaşamına Etkisi: Çankırı Örneği, Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), 2(1), 59–73. 


  *Kara, M. (2020). Anadolu Mutfak Kültüründen Esintiler, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 419.


  *Kuru, S. ve Paksoy, C. (2007). Anadolu’da Ayakkabı ve Cumhuriyet Dönemi Ayakkabı Kültürü, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15.


  *Üçok, H. H. (1932). Çankırı Tarih ve Halkiyatı, Âhîlikten Kalma Esnaf ve Sohbet Teşkilatı. Okuyan Adam Yayınları.


  *Ülker, N. (2009). Geçmişten Geleceğe Yâran Kültürü El Kitabı, Karatekin Yâran Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği, Ankara, 


  *Özer, M. A. (2011). 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Nobel Yayınları 2. Basım Ankara.


  *Özkan, O. (2000). Çankırı Yâran Meclisi, Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları, No:1 Çankırı.


  *Şentürk Pett, H. A., Kaya, R., ve Ayanoğlu, N. (2016). Çankırı Yâran Giyim Kültürünü Sürdüren Son Usta: Süleyman Doğar, Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yâran Bildirileri, Çankırı.


  *Torlak, Ö. (2013). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 


  *https://bpakman.wordpress.com/turk-dunyasi/eski-turk-devletleri-turkyurtlari-turk- topluluklari/eski-turk-devletleri/oguzeli/anadoluyayerlesmis-24-oguz-boyu/ (Erişim tarihi: 20/01/2022).


  *https://www.cokbilgi.com/yazi/24-oguz-boyu-turk-boylari/ (Erişim tarihi: 10/01/2022).


  @@ pdf sayfa sayısı 137 @@

   

  *Absarılıoğlu, A. (2007), Gelenekten Evrensele Yâran, Çankırı Valiliği Kültür Yayınları No:XII, Çankırı.


  *Absarılıoğlu, A. (2012). Dünya Kültür Mirasımız Yâran. Çankırı: Çankırı Valiliği Kültür Yayınları.  Kaynak Kişiler:


  *Deneci, Recep, (d. 1981). Büyük başağa, Yâran Meclisi Oğuz Boyları Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı, Görüşme tarihi: 15.03.2022.


  *Korkmaz, İsmail, (d. 1972). Yâranağa, Görüşme tarihi: 10.03.2022.


  *Oruç, Arif, (d. 1972). Yâran Reisi. Görüşme tarihi: 25.03.2022. 


  *(Bu kitapta kullanılan fotoğraflar Recep Deneci ve Murat Korkmaz’ın fotoğraf albümünden alınmıştır.)

   


  @@ pdf sayfa sayısı 145,146 @@

   

  *Absarılıoğlu, A. (2004). Çankırı’nın Evrensel Özelliklere Sahip Yöresel Kültür Değeri Yâran, Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları No:5, Çankırı.


  *Absarılıoğlu, A. (2012). Dünya Kültür Mirasımız Yâran. Çankırı: Çankırı Valiliği Kültür Yayınları.


  *Erdoğan, İ. (2007). İşletmelerde Davranış. Malatyalı İşadamları Derneği Yayınlar Dizisi, 1.


  *Göç, E. (2018). Yâran Kültürünün Kent Yaşamına Etkisi: Çankırı Örneği. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), 2(1), 59–73. 


  *Kara, M. (2020). Anadolu Mutfak Kültüründen Esintiler, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 419


  *Kara, M. (2020). İpek Yolu Turizminde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri: Çankırı Yâranı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi II. Uluslararası Büyük İpek Yolu Barış, İstikrar ve Uyumluluk Konferansı, 72-82.


  *Kızılkaya, H. (2013). Çankırı Yâran Kültürünün Dünü ve Bugünü, Çankırı Araştırmaları Dergisi. Sayı:10, 1-12.


  *Köse, S., Tetik, S. ve Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü oluşturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7(1), 219-241.


  *Saruhan, Ş.C. ve Yıldız, M. L. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama, İstanbul: Beta Yayınları.


  *TDK, (2009). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.


  *Tezcan, M. (2019). Bir Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Çankırı Yâran Örgütü, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24 (2) , 335-352 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000680


  *Tezcan, M. (2004). Türk Kültürünün Simgesi Olarak Çankırı Yâran Kültürü, Yâran Kültürü ve Çankırı, II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri,s.18-31.


  *Ülker, N. (2009). Geçmişten Geleceğe Yâran Kültürü El Kitabı, Karatekin Yâran Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği, Ankara.


  *Torlak, Ö. (2013). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 


   

  @@ pdf sayfa sayısı 154 @@

   

  *Demirci, M. (2016), Medeniyetimizde Selçuklu İzleri, (Ed. Yüksel Arslan), İnsan ve Medeniyet, Çankırı: Çayasad Yayınları. Diğer Ürünler
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.