%25 indirimli

Duygusal Sermayenin İşten Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Etkisi

Ürün Kodu :
Adet
200,00 TL
150,00 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Serap Tutkun, Ömer Çınar
Hiperyayın
9786258410815
Paylaş :
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Kaynakça
 • Bir ülkenin ekonomisinde önemli rol oynayan bankacılık sektörü, yoğun rekabetin yaşandığı sektörlerden biridir. Bankaların rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişmeleri, sahip oldukları maddi güce ve teknolojik donanımla ilgili olmakla beraber, çalışanlarının bankaya karşı oluşan duyguları ve süreklilik arz eden etkileşimlerinin verimli olması ile ilgilidir. Müşterileri ile duygu temelinde ilişki kuran ve bunu olumlu yönde kullanabilen banka çalışanı, müşterilerde bıraktığı olumlu duygular sayesinde belirli bir süre sonra daha fazla müşteri kitlesine sahip olacaktır. Ancak işinden tatminiyet duymayan banka çalışanı mevcut işinden ayrılarak başka bir bankada faaliyetine devam eder ve iletişim halinde olduğu müşterilerinin de bulunduğu bankaya geçmesine neden olacaktır. Böylece banka sahip olduğu çalışanının yanı sıra, mevcut müşteri kitlesini de kaybetmiş olacaktır. Bu durum, bankacılık sektöründe örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma kavramlarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bu kitapta amaç, duygusal sermayenin işten ayrılma niyeti ve iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolünü incelemektir. Diyarbakır'da faaliyet gösteren banka çalışanları üzerinde saha çalışması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; duygusal sermayenin işten ayrılma niyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu, iş tatmini üzerindeki etkisinin ise pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Modelde aracı değişken olarak kullanılan örgütsel bağlılığın her üç değişkenle de anlamlı ilişkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılık değişkeninin duygusal sermaye ile iş tatmini arasında ve duygusal sermaye ile işten ayrılma niyeti arasında tam aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle, banka yöneticilerine; çalışanlara iletişim, stres yönetimi, girişimcilik gibi konularda bilgi ve becerilerini artıracak eğitimler vermeleri, böylece çalışanların öz farkındalık, sosyal farkındalık, ilişki yönetimi, öz yönetim ve uyumluluk yetkinliklerini ve duygularını kontrol etme becerisi kazandırmaları; çalışanların isleri ile ilgili algılarını pozitif yönde artıracak etkinlikler gerçekleştirerek onların işten ayrılma düşüncelerini azaltmaları; öz farkındalığı, sosyal farkındalığı, ilişki yönetimi, öz yönetimi ve uyumluluğu yüksek düzeyde olan ve duygularını kontrol edebilen, bankaya bağlılığı yüksek düzeyde olan çalışanları ödüllendirerek onların iş tatminlerini artırmaları önerilmektedir. Bu sayede iş tatminleri artan çalışanlar bankalarından ayrılma eğilimi göstermeyecektir

 • Kredi Kartı Tek Ödeme
  :
  150 TL
  Havale
  :
  120 TL
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 150,00 TL  150,00 TL 
  2 75,00 TL  150,00 TL 
  3 50,00 TL  150,00 TL 
  4 37,50 TL  150,00 TL 
  5 30,00 TL  150,00 TL 
  6 25,00 TL  150,00 TL 
  7 21,43 TL  150,00 TL 
  8 18,75 TL  150,00 TL 
  9 16,67 TL  150,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 150,00 TL  150,00 TL 
  2 75,00 TL  150,00 TL 
  3 50,00 TL  150,00 TL 
  4 37,50 TL  150,00 TL 
  5 30,00 TL  150,00 TL 
  6 25,00 TL  150,00 TL 
  7 22,50 TL  157,50 TL 
  8 19,69 TL  157,50 TL 
  9 17,50 TL  157,50 TL 
  10 15,75 TL  157,50 TL 
  11 14,32 TL  157,50 TL 
  12 13,13 TL  157,50 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 150,00 TL  150,00 TL 
  2 75,00 TL  150,00 TL 
  3 50,00 TL  150,00 TL 
  4 37,50 TL  150,00 TL 
  5 30,00 TL  150,00 TL 
  6 25,00 TL  150,00 TL 
  7 21,43 TL  150,00 TL 
  8 19,88 TL  159,00 TL 
  9 17,67 TL  159,00 TL 
  10 15,90 TL  159,00 TL 
  11 14,45 TL  159,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 150,00 TL  150,00 TL 
  2 75,00 TL  150,00 TL 
  3 50,00 TL  150,00 TL 
  4 37,50 TL  150,00 TL 
  5 30,00 TL  150,00 TL 
  6 25,00 TL  150,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 150,00 TL  150,00 TL 
  2 75,00 TL  150,00 TL 
  3 50,00 TL  150,00 TL 
  4 38,63 TL  154,50 TL 
  5 30,90 TL  154,50 TL 
  6 25,75 TL  154,50 TL 
  7 22,50 TL  157,50 TL 
  8 19,69 TL  157,50 TL 
  9 17,50 TL  157,50 TL 
  10 15,90 TL  159,00 TL 
  11 14,59 TL  160,50 TL 
  12 13,50 TL  162,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 150,00 TL  150,00 TL 
  2 75,00 TL  150,00 TL 
  3 50,00 TL  150,00 TL 
  4 39,00 TL  156,00 TL 
  5 31,20 TL  156,00 TL 
  6 26,00 TL  156,00 TL 
  7 22,29 TL  156,00 TL 
  8 20,25 TL  162,00 TL 
  9 18,00 TL  162,00 TL 
  10 16,20 TL  162,00 TL 
  11 14,73 TL  162,00 TL 
  12 13,50 TL  162,00 TL 
 • Yorumda isminiz görünsün mü?
 • @@ pdf sayfa sayısı 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 @@


  *Adler, A. 2003. Yaşama sanatı, (Çev. Selma Koçak), İstanbul: Doruk Yayın, 200-208.


  *Akkaya, G. 2020. Kadınlar Süper Ligi’nde Oynayan Basketbolcularda Duygusal Sermayenin İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 4-26.


  *Aksu, A. A., Tarcan, E. ve Atılgan, E. 2001. İş Gören Devrinin Otel İşletmelerinde Olan Maliyetinin Hesaplanması: Antalya Yöresinde Bir Araştırma, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Semineri VII, Nevşehir, 175-190.


  *Aktay, D. D. 2010. İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Askeri Hastanede Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosoyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.


  *Allan, K. 2006. Contemporary Social and Sociological Theory, California: Pine Forge Pres.


  *Allatt, P. 1993. Becoming Privileged: The Role of Family Processes, Youth and Inequality. Buckingham: Open University Press, 60-143.


  *Allen, N. J. ve Meyer, J. P. 1990. Organizational Commitment: Evidence of Career Stage Effects, Journal of Business Research, 26(1), 46-91.


  *Allen, N. J. ve Meyer, J. P. 1990. The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63 (1), 1-18.


  *Andrew, Y. 2015. I’m Strong With in Myself: Gender, Class and Emotional Capital İn Childcare, British Journal of Sociology of Education, 36(5), 651-668.


  *Avcı, N. 2014. Okul Müdürlerinin Duygu Yönetimi Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 161-189.


  *Avcı, Y. E. 2015. Öğretmenlerin Kültürel Sermaye Yeterliklerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, 12-37.


  *Ay, G. ve Çelik, M. 2017. İşletmelerde Sermaye Kavramına Yeni Bir Yaklaşım: Duygusal Sermaye, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3), 628-645.


  *Ay, G. 2018. Duygusal Sermayenin İşten Ayrılma Niyeti ve Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracılık Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 7-33.


  *Baldemir, E. ve Bozkurt, B. 2013. Konaklama Tesislerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Marmaris Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (29), 27-43.


  *Baltaş, Z. 2006. İnsanın Dünyasını Aydınlatan ve İşine Yansıyan Isık: Duygusal Zekâ, İstanbul: Remzi Kitabevi, 6-7.


  *Bar-On, R. 1997. Bar-On Emotional Quotient Inventory User’s Manual. Multi-Health Systems, Canada, 5-43.


  *Bar-On, R. 2005. The Impact of Emotional Intelligence on Health and Wellbeing, Perspectives in Education, 23(1), 29-50.


  *Barutçugil, İ. 2004. Organizasyonlarda Duygu Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları, 310-312.


  *Bayram, L. 2005. Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, (59), 125-139.


  *Bharwani, S. ve Jauhari, V. 2017. An Exploratory Study of Competencies Required to Cocreate Memorable Customer Experiences in The Hospitality Industry. in Hospitality Marketing and Consumer Behavior, Apple Academic Press,159-185.


  *Bhatti, M. H., Bhatti, M. H., Akram, M. U., Zubair, M., H., ve Akram, Z. 2016. Relationship Between Job Stress And Organizational Commitment: An Empirical Study of Banking Sector. Journal of Business Management and Economics, 7(1), 29-37.


  *Bilal, S. ve Rehman, M. 2017. The Role of Employee’s Mindfulness and Human Resource Development Climate Towards Public Leadership Behavior-Analyzing The Moderating Impact of Emotional Capital, Journal of Administrative and Business Studies JABS, 3(5), 248-254.


  *Bourdieu, P. 1983. Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital, Soziales Kapital, Hrsg: Kreckel, Reinhard, Soziale Ungleichheit, Soziale Welt, Sonderband 2. Göttingen, 183-198.


  *Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital, Handbook of Theory and Research for The Sociology Education, (Ed. John G. Richardson), New York: Greenwood Press, 241-258.


  *Bourdieu, P. 1996. State Nobility: Elite Schools in The Field of Power, Cambridge: Polity Press.


  *Bourdieu, P. 1998. Practical Reason: on The Theory of Action, Stanford University Press.


  *Bourdieu, P. 2010. Sosyal Sermaye: Kuram, Uygulama, Eleştiri, (Çev. Mehmet Murat Şahin ve Ahmet Zeki Ünal), Değişim Yayınları, 2010, 45-75.


  *Börekçi, G. A. 2002. Çalışma Ortamlarında Duygusal Zeka, Uygulamadan Bir Örnek, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 54-59.


  *Braten, S. 1998. Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontology, Cambridge University Press.


  *Brookıng, A. 1996. Intellectual Capital: Core Asset For The Third Millenium Enterprise, Londra: International Thomson Business Press.


  *Brown, K. W. ve Ryan, R. M. 2003. The Benefits of Being Present: Mindfulness and its Role In Psychological Well-Being, Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822.


  *Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. 2019. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.


  *Cardon, P., Huang, Y. ve Power, G. 2019. Leadership Communication on Internal Digital Platforms, Emotional Capital, and Corporate Performance: The Case For Leader-Centric Listening, Sage Journals, International Journal of Business Communication 1-27.


  *Caruso, D. ve Salovey, P. 2004. The Emotionally İntelligent Manager: How To Develop and Use The Four Key Emotional Skills of Leadership, San Francisco: Jossey-Boss.


  *Catt S. E. ve Miller, D. S. 1991. Supervision: Working With People, 2. Baskı, Boston.


  *Cohen, S. B. ve Wheelwright, S. 2004. The Empathy Quotient: An Investigation of Adults With Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences, Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 163-175.


  *Coleman, J. S. 1998. Social Capital in The Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94, 95-120.


  *Coleman J. S. 1994. Foundations of Social Theory, Cambridge: MA: Belknap Press.


  *Copper, R. K. ve Sawaf, A. 1997. Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations, New York.


  *Cooper, R. K. ve Sawaf, A. 2003. Liderlikte Duygusal Zekâ, (Çev. Zelal Bedriye Ayman ve Banu Sancar), İstanbul: Sistem Yayıncılık.


  *Cottingham, M. 2013. Men Who Care: How Organizations and Individuals Negotiatemasculinity, Emotional Capital, and Emotion Practice in Nursing, Yayınlanmış Doktora Tezi, The Graduate Faculty of The University of Akron, 44-57.


  *Cüceloğlu, D. 1998. İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları, İstanbul: Remzi Kitabevi.


  *Çekmecelioğlu, H. 2014. Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (28), 21-34.


  *Çelik, M. ve Ay, G. 2017. A New Approach To The Capital Term in Corporations: Emotional Capital, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3), 625-645.


  *Çelik, G. 2020.Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin İş Performansı Üzerine Etkileri ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarsus.


  *Çeşitcioğlu, M. 2003. Kaliteli İnsan, İstanbul: Alfa Yayınları,146-150.


  *Çevik, M. N. 2014. Eğitim Kurumlarına Sınavla Atanan Yöneticiler İle Sınavsız Atanan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılığı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, 8-39.


  *Çillik, A. 2019. Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri İle Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 8-29.


  *Çınar, Ö. 2019. Yapısal Eşitlik Modeli: Örnek Bir Uygulama, İstanbul: Hiperyayın.


  *Çınar, Ö. ve Özyılmaz, F. Z. 2019. Duygusal Zeka, Yaşam Tatmini ve İş Performansı Arasıdaki İlişkilerin İncelenmesi, İstanbul: Hiper Yayınları ISBN: 978-605-281-531-1.


  *Dae-Bong, K. 2009. Human Capital and its Measurement, The 3rd OECD World Froum on Ststistics, Knowledge and Policy; Charting Progress, Building Visions, Improving Life, Busan, Korea.


  *Damasio, A. R. 1994. Descartes’ın Yanılgısı: Duygu, Akıl ve İnsan Beyni, İatanbul: Varlık Yayınları,141-145.


  *Danışoğlu, F. ve Yılmaz, Z. 2017. Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye’de Beşeri Kalkınmanın Görünümü Olarak İnsani Gelişim Endeksi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 117-147.


  *Deming, D. J. 2017. The Growing İmportance of Social Skills in The Labor Market. The Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593-1640.


  *Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. ve Smith, H. L. 1999. Subjective Well-Being:Three Decades of Progress, Psychological Bulletin 125(2), 276-302.


  *Direkçi, E. 2015. Duygusal Sermaye, Https://www.Researchgate.Net /Publication/ 301302089_Duygusal_Sermaye.


  *Doğan, S. ve Şanlı, B. 2003. İktisadi Kalkınmada Beşeri Sermaye, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 173-196.


  *Doğan, S. ve Oğuzhan Y. S. 2015. Çalışanların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisiüzerine Bir Çalışma, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2), 1-12.


  *Dökmen, Ü. 2004. Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Varolmak,- Gelismek, Uzlasmak, İstanbul: Sistem Yayıncılık.


  *Dubin, R., Chompoux, J. E. ve Porter, L. W. 1975. Central Life Interests and Organizational Commitment of Blue-Collar and Clerical Workers., Administrative Science Quarterly, (20), 411-421.


  *Eflatun, M. 2020. Duygusal Sermaye Boyutlarının Çatışma Yönetim Stilleri Üzerine Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Gaziantep, 11-54.


  *Eğinli, A. T. 2009. Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3): 35-52.


  *Ekman, P., Friesen, W. V. ve Ellsworth, P. 1972. Emotion in The Human Face:Guide-Lines For Research and An Integration of Findings, New York: Pergamon.


  *Ekşioğlu, Ş. Z. 2012. Kültürel Sermaye ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişkinin Girdi Çıktı Analizi ve Fayda Maliyet Analizi Yöntemleri İle Türkiye İçin Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 14-17.


  *Erdil O. ve Keskin H., 2003. Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 32(1), 7-24.


  *Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetimde Örgütsel Davranış, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.


  *Eyel, C. Ş. ve Durmaz, İ. V. 2019. Duygusal Sermayenin Bireysel Yenilikçiliğe Etkisi: Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Science Direct, (158), 680–687.


  *Feldman, D. ve Arnold, H. 1983. Managing Individual and Group Behavior in Organizations, Auckland: Mc Graw Hill International Book Company.


  *Fischer, A. H. ve Manstead, A. S. 2008. Functions of Emotion From An Organizational Perspective, Research Companion to Emotion in Organizations, 605-616.


  *Fritz, M. S. ve MacKinnon, D. P. 2007. Required Sample Size to Detect the Mediated Effect. Psychological Science, 18(3), 233–239. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01882.


  *Fox, S. ve Spector, P. E. 2002. Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response To Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests For Autonomy and Emotions, Journal of Vocational Behavior, 59(3), 291–309.


  *Froyum, C. M. 2010. The Reproduction of Inequalities Through Emotional Capital: The Case of Socializing Low-Income Black Girls, Qualitative Sociology, 33, 36-55.


  *Gendron, B. 2004. Why Emotional Capital Matters in Education and in Labour? Toward An Optimal Exploitation of Human Capital and Knowledge Management, Les Cahiers De La Maison Des Sciences Economiques, Université Panthéon-Sorbonne, 113(35), 1-31.


  *Gendron, B. 2007b. Emotional Capital: A Crucial Capital For A Citizenship Society With Personal, Social And Economic Returns, in Ross, A. (Ed) Citizenship Education İn Society London Cice, 401-416.


  *Gendron, B. 2017. Emotional Capital: The Set of Emotional Competencies As Professional and Vocational Skills in Emotional Works and Jobs, Revista Española De Educación Comparada, (29), 47-50.


  *Goleman, D. 1995. Emotional İntelligence. New York: Bantam Books.


  *Goleman, D. 1996. Emotional İntelligence. Why it Can Matter More Than IQ. Learning, Psychology, 24(6), 49–50.


  *Goleman, D. 2000. İş Başında Duygusal Zeka, (Çev. Handan Balkara), İstanbul: Varlık Yayınları, 1-11.


  *Goleman, D. 2007. Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir? (Çev.Banu Seçkin Yüksel), İstanbul: Varlık Yayınları, 30-390.


  *Goleman, D. 2017. Leadership That Gets Results, Harvard Business Review Classics, 7-90.


  *Goodwin, N. R. 2003. Five Kinds of Capital: Useful Concepts For Sustainable Development, Global Development and Environment Institute, Tufts University Medford, USA, 3-10.


  *Gratton, L. ve Groshal, S. 2003. Managing Personal Human Capital: New Ethos For The ‘Volunteer’ Employee, Europen Management Journal, 21(1), 1-10.


  *Gupta, P., Bakhru, K. M. ve Shankar, A. 2022. Sustainable Organizational Performance Management: Deciphering The Role of Emotional Capital in E-Commerce Industry, South Asian Journal of Business Studies, Cilt: Baskı Öncesi No:Baskı Öncesi, https://doi.org/10.1108/SAJBS-09-2021-0368


  *Güngör, M. 2009. Duygusal Emek Kavramı Süreci ve Sonuçları, Kamu-İş Dergisi, 11(1), 162-182.


  *Gürbüz, S. ve Bayık, M. E. 2018. Aracılık Modellerinin Analizinde Modern Yaklaşım: Baron ve Kenny Yöntemi Artık Terk Edilmeli mi? 6. Örgütsel Davranış Kongresi içinde, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 35–52,


  *Gürbüz, S. ve Şahin, F. 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 174-190.


  *Güriş, S. ve Astar, M. 2015. SPSS İle İstatistik, İstanbul: Der Kitapevi, 430-440.


  *Hayes, A. F. 2009. Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium. Communication Monographs, 76(4), 408–420. doi:10.1080/03637750903310360.


  *Hayes, A. F. 2018. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (2. Baskı.). New York: The Guilford Press, 76-81.


  *Hocaoğulları, Y. 2020. Örgüt Sağlığının Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisi: Duygusal Sermayenin Düzenleyici Rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir, 57-73.


  *Gratton, L. ve Groshal, S. 2003. Managing Personal Human Capital: New Ethos For The ‘Volunteer’ Employee, Europen Management Journal, 21(1), 1-10.


  *Gupta, P., Bakhru, K. M. ve Shankar, A. 2022. Sustainable Organizational Performance Management: Deciphering The Role of Emotional Capital in E-Commerce Industry, South Asian Journal of Business Studies, Cilt: Baskı Öncesi No:Baskı Öncesi, https://doi.org/10.1108/SAJBS-09-2021-0368


  *Güngör, M. 2009. Duygusal Emek Kavramı Süreci ve Sonuçları, Kamu-İş Dergisi, 11(1), 162-182.


  *Gürbüz, S. ve Bayık, M. E. 2018. Aracılık Modellerinin Analizinde Modern Yaklaşım: Baron ve Kenny Yöntemi Artık Terk Edilmeli mi? 6. Örgütsel Davranış Kongresi içinde, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 35–52,


  *Gürbüz, S. ve Şahin, F. 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 174-190.


  *Güriş, S. ve Astar, M. 2015. SPSS İle İstatistik, İstanbul: Der Kitapevi, 430-440.


  *Hayes, A. F. 2009. Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium. Communication Monographs, 76(4), 408–420. doi:10.1080/03637750903310360.


  *Hayes, A. F. 2018. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (2. Baskı.). New York: The Guilford Press, 76-81.


  *Hocaoğulları, Y. 2020. Örgüt Sağlığının Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisi: Duygusal Sermayenin Düzenleyici Rolü.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir, 57-73.


  *Hochschild, A. R. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, Los Angeles: University of California Press, 56-75,


  *Huang, M. H. 2015. The Influence of Relationship Marketing Investments on Customer Gratitude in Retailing, Journal of Business Research, 68(6), 1318-1323.


  *Hughes, J. 2005. Bringing Emotion To Work: Emotional Intellegence, Employee Resistance and The Reinvention of Character, Research Article, 603-620.


  *Hutcheson, G. D. ve Sofroniou, N. 2000. The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistics Using Generalized Linear Models (Çok Değişkenli Sosyal Bilimci: Genelleştirilmiş Doğrusal Modelleri Kullanarak Giriş İstatistikleri), London: Sage. Proquest, ISBN: 0761952012.


  *Huy, Q. ve Shipilov, A. 2012. The Key To Social Media Success With in Organizations, MIT Sloan Management Review, 54(1), 73-81.


  *Hwang, I. ve Kuo, J. 2006. Effects of Job Satisfaction and Perceived Alternative Employment Opportunities on Turnover İntention: An Examination of Public Sector Organizations, Journal of American Academy of Business, 8(2), 2006.


  *İbicioğlu, H. 2000. Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1), 13-22.


  *Illouz, E. 1997. Who Will Care For The Caretaker’s Daughter?: Towards A Sociology of Happiness in The Era of Reflexive Modernity, Sage Journals,14(4), 31–66.


  *Illouz, E. 2007. Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism, Cambridge, ISBN: 0745639046, 40-62.


  *İnce, M. ve Gül, H. 2005. Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Ankara: İleri Giden Ofset.


  *İşcan, Ö. F. ve Naktiyok, A. 2004. Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Biçimi Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algısı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(1),181-201.


  *Kadiyono, A. L. 2017. Pengaruh Emotional Capital Terhadap Intensı Berwirausaha Pada Siswa Setara Sma Dı Jatinangor, Sosiohumaniora, 19(2), 167 - 176.


  *Karagöz, Y. 2016 . SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 870-880.


  *Karagül, M. ve Dündar, S. 2006. Sosyal Sermaye ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Akdeniz Ünivrsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(12), 61-78.


  *Karataş, S., ve Güleş, H. 2010. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3(2), 74-89.


  *Karmyshakova, K. 2006. Ekip Çalışmasında Liderin Duygusal Zekâsının Önemi ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 67-120.


  *Kaya, H. ve Abdioğlu, H. 2010. Çalışanların Örgütten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Amme İdaresi Dergisi, 43(4), 129-165.


  *Kaymaz, M. T. 2022. İşletmelerin Covid-19’a Verdiği Tepkinin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisinin Algılanan İş Güvencesi ve Örgütsel Destek Aracılığıyla İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme ABD, Ağrı.


  *Kim, T.H. ve Chang, K.R. 2007. Interactional Effects of Occupational Commitment and Organizational Commitment of Employees in Sport Organizations on Turnover Intentions and Organizational Citizenship Behaviors, International Journal of Applied Sports Sciences, 19(2), 63-79.


  *Korkmaz, A. K. ve Sazkaya. M. K. 2018. Duygusal Zekanın Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 57-74.


  *Köksel, L. 2009. İş Yaşamında Duygusal Emek ve Ampirik Bir Çalışma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 41-43.


  *Langelier, C. A. 2006. Duygu Yönetimi: Beceri Çalışma Kitabı (Çev. M. Bilgin, R. Çeçen), Ankara: Pegem Yayıncılık.


  *Lim, V. K. ve Teo, T. S. 2009. Mind Your E-Manners: Impact of Cyber Incivility on Employees Work Attitude and Behavior, Information Management, 8(46), 419-425.


  *Liu, C. C., Chen, S. Y. ve Liao, C. H. 2015. The Relationships Among Emotional Capital, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior: A Cross-Level Analysis, Chiao Da Management Review, 35(1), 1-24.


  *Lopes, P. N., Grewal, D., Kadis, J., Gall, M., ve Salovey, P. 2006. Evidence That Emotional Intelligence is Related To Job Performance and Affect and Attitudes At Work, Psicothema, 18, 132-138.


  *Lorenzen, M. 2007. Social Capital And Localised Learning: Proximity and Place in Technological and Institutional Dynamics. Urban Studies, 44(4), 799–817.


  *Luthans, F., Luthans, K. W. ve Luthans, B. C. 2004. Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital, Business Horizons, 47 (1), 45-50.


  *Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J. ve Avey, J. B. 2008. The Mediating Role of Psychological Capital in The Supportive Organizational Climate: Employee Performance Relationship. Journal of Organizational Behavior, 29(2), 219-238.


  *Luthans, F. 1989. Organizational Behavior, 5 Baskı, New York: Mcgraw-Hill.


  *Lyubomirsky, S., King, L. ve Diener, E. 2005. The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead To Success? Psychological Bulletin, (131), 803-855.


  *MacKinnon, D. P., Krull, J. L. ve Lockwood, C. M. 2000. Equivalence of the Mediation, Confounding and Suppression Effect. Preventio Research, 1(4), 173–181. doi:10.1023/A.


  *Mathieu, J. E. ve Zajac D. M. 1990. A Review And Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment, Psychological Bulletin, 108(2), 171-194.


  *Mayer, J. D. ve Salovey, P. 1990. Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality, (9), 185-211.


  *McGee, G. W. ve Ford, R. C. 1987. Two (or More?) Dimensions of Organizational Commitment: Reexamination of The Affective and Continuance Commitment Scales, Journal of Applied Psychology, 72(4), 638-642.


  *Meanwell, E. 2008. Old Paths and New Directions: Studying Emotions in The Workplace, Sociology Compass, 2(2), 537-559.


  *Meyer, J. P. ve Allen, N. J. 2004. TCM Employee Commitment Survey Academic Users Guide, University of Western Ontario, Canada, 2-7.


  *Misci, Kip, S. 2010. Kültürel Sermaye ve Televizyon İzleme Alışkanlıkları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Soayal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 29-33.


  *Mowday, R. T., Porter, L. W. ve Steers, R. M. 1982. Employee-Organization Linkages The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York: Academic Press,1315-1317.


  *Nadiri, H. ve Tanova, 2010. An Investigation of The Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry, International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33-41.


  *Newman, M., Purse, J., Smith, K. ve Broderick, J. 2015. Assessing Emotional Intelligence in Leaders and Organisations: Reliabitlity and Validity of The Motional Capital Report (ECR), Australaisan Journal of Organisational Psychology, 8(1), 6-9.


  *Northcraft, G. B. ve Neale, M. A. 1990. Organizational Behavior Management Challenge, USA: The Dryden Pres.


  *Nowotny, H. 1981. Austria: Women in Public Life, in Access To Power: Cross-National Studies of Women and Elites, C. F. Epstein and R. L. Coser, London: George Allen and Unwin, 147–156.


  *Oehley, A. M. ve Theron, C. C. 2010. The Development and Evaluation of A Partial Talent Management Structural Model, Journal of The Southern African Institute For Management Scientists, 19(3), 2-28.


  *O’Reilly, C. ve Chatman, J. 1986. Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behaviour, Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.


  *Ortony, A. Turner, T. J. 1990. What’s Basic About Basic Emotions, Psychological Review, 97(3), 315-331.


  *Özbek, M. F. 2005. İnsan İlişkilerinde Empatinin Yeri ve Önemi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (45), 569-570.


  *Özer, B. U. ve Tezer, E. 2008. Umut ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 81-86.1


  *Özgören, Ö. 2014. Sosyal Sermaye, Eğitim ve Sivil Toplum İlişkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 9-36.


  *Özkalp, E., Varoğlu, A., Varoğlu, D., Kırel, Ç. ve Acar, P. 2013. Örgütsel Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2857, 57-64.


  *Özsoy, İ. 2006. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve IMKB’de İşlem Gören Tekstil Firmalarına Uygulanması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 10-28.


  *Özsöz, C. 2009. Pierre Bourdieu’nün Temel Kavramlarına Giriş, Sosyoloji Notları (16).


  *Park, S. 2007. Relationships Among Managerial Coaching in Organizations and The Outcomes of Personal Learning, Organizational Commitment, and Turnover Intention, (Unpublished Doctoral Dissertation), University of Minnesota, Minneapolis,110-126.


  *Polat, M. ve Meydan, C. 2010. Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Savunma Bilimleri Dergisi, (91), 145-172.


  *Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. 1974. Psikiyatri Teknisyenleri Arasında Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma, Uygulamalı Psikoloji Dergisi, 59(5), 603–609.


  *Poyraz, K.ve Kama, B. 2008. Algılanan iş Güvencesinin, iş Tatmini, Örgütsel Balılık ve işten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 143-164.


  *Preacher, K. J. ve Hayes, A. F. 2004. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 36(4), 717–731. doi:10.1002/jcp.28952.


  *Preacher, K. J. ve Hayes, A. F. 2008. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891. doi:10.3758/BRM.40.3.879.


  *Putnam, R. 1995. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, in Journal of Democracy, 6(1):35–42


  *Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster, 266-269.


  *Raman, P., Sambasivan, M., ve Kumar, N. 2016. Comportamiento Laboral Contraproducente En Funcionarios De Primera Línea: Papel De La Personalidad, La İnteligencia Emocional, La Afectividad, El Trabajo Emocional Y El Agotamiento Emocional, Revista De Psicología Del Trabajo Y De Las Organizaciones 2(1), 25-37.


  *Reay, D. 2000. A Useful Extension of Bourdieu’s Conceptual Framework?: Emotional Capital As A Way of Understanding Mothers’ İnvolvement in Their Children’s Education, Sociological Review, 48(4), 568–585.


  *Reay, D. 2004. Gendering Bourdieu’s Concepts of Capitals? Emotional Capital, Women and Social Class, The Sociological Review, 52(2), 57-74.


  *Sayan, F. Ö. 2002. İnsan Duygularının Ses İşleme ve Hata Yönetiminde Kullanılması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimlerienstitüsü, İstanbul, 3-17.


  *Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. 2003. Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-fit Measures (Yapısal Eşitlik Modellerinin Uyumunun Değerlendirilmesi: Önemlilik Testleri ve Tanımlayıcı İyilik Ölçüleri), Methods of Psychological Research Online, 82(2), 23-74. 


  *Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G. ve Osborn, R. N. 1994. Organization Behavior, New York: University of Pheonix, 26-45.


  *Shrout, P. E. ve Bolger, N. 2002. Mediation in Experimental and Nonexperimental Studies: New Procedures and Recommendations. Psychological Methods, 7(4), 422–445.doi:10.1037/1082-989X.7.4.422.


  *Sertçe, S. 2003. Kamu Kuruluşlarında Yöneticilerin İş Doyumu Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İzmir, 73-86.


  *Shweder, R. A. ve Sullivan, M. A. 1993. Cultural Psychology: Who Needs it?. Annual Review of Psychology, 44(1), 497-523.


  *Smith, A. 2004. Ulusların Zenginliği, (Çev. Ayşe Yunus ve Mehmet Bakırcı), İstanbul:Alan Yayıncılık.


  *Sönmez, S. 2010. Örgütlerde Duygusal Zekânın Dönüşümsel Liderlik Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.


  *Söylemez, M. S. 2016. Duygusal Sermaye, Ankara: Final Yayıncılık.


  *Stewart, T. A. 1997. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, New York: Doubleday Currency.


  *Sürmeli, F. 2009. Genel Muhasebe, Eskşehir: Anadolu Üniversitesi Yayın, 3-10.


  *Şamiloğlu, F. 2002. Entellektüel Sermaye, Ankara: Gazi Kitabevi.


  *Şen, C., Mert, İ. S. ve Aydın, B. O. 2015. Psikolojik Sermayenin Çalışanın Stresle Başa Çıkmasına, İş Tatminine ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Muğla: 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16.


  *Şimşek, A. 2006. Duygusal Zekânın, Ana-Baba Tutumunun ve Doğum Sırasının Tercih Edilen Liderlik Tarzına Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 29-64.


  *Şimşek, Ş., Akgemci, T. ve Çelik A. 2008. Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitapevi.


  *Taheri, H. M., ve Rezayi, S. 2016. Study of Emotional Capital (Feelings of Happiness and Empowerment) and its Role on The Development Oforganizational Goals Pars Jame Jam Civil Company, Scinzer Journal of Humanities, 2(3), 16-19.


  *Tak, B. ve Çiftçioğlu, B. A. 2009. Mesleki Bağlılık ile Çalışanların Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 63(4), 155-178.


  *Taşkın, E. 2005. Müşteri İlişkileri Eğitimi, İstanbul: Papatya Yayınları.


  *Tavşancıl, E. 2010. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınları.


  *Testa, M. R. 2001. Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Effort in the Service Environment, The Journal of psychology, 135(2), 226-236.


  *Tett, R. P. ve Meyer, J. P. 1993. Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover İntention, and Turnover: Path Analyses Based on Meta‐Analytic Findings, Personnel Psychology, 46(2), 259-293.


  *Torun, Y. 2016. Personel güçlendirme ve İşten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü: Örgütsel sinizm ölçeği geliştirmeye yönelik bir araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul


  *Türk Dil Kurumu. 2019. Güncel Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.


  *Thoits, P. A. 2010. The Reproduction of Inequalities Through Emotional Capital: The Case of Socializing Low-Income Black Girls. Qualitative Sociology, 33. 37-54.


  *Thomson, K. 1998. Emotional Capital. Oxford: Capital Publishing.


  *Thomson, K., de Chernatony, L., Arganbright, L. ve Khan, S. 1999. The Buy-in Benchmark: How Staff Understanding and Commitment Impact Brand and Business Performance, Journal of Marketing Management, (15), 819-835.


  *Töremen, F., ve Çankaya, İ. 2008. Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 33-47.


  *Tuğrul, C. 1999. Duygusal Zeka, Klinik Psikiyatri, 25(2),12-20.


  *Tutcu, A. 2018. Duygusal Sermayenin İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisine İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının Aracılık Etkisi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep,11-86.


  *Vandenberg, J. R. ve Nelson, J. B. 1999. Disaggregates The Motives Underlying Turnover Intentions: When Do Intentions Predict Turnover Behavior. Human Relations, 52(10), 1340-1352.


  *Waldman, D. A., Ramirez, G. G., House, R. J. ve Puraman, P. 2001. Does Leadership Matter? CEO Leader Attributes and Profitability Under Conditions of Perceived Environmental Uncertainty, Academy of Management Journal, 44(1), 134-143.


  *Ward, J. ve McMurray, R. 2016. The Dark Side of Emotional Labour, Birleşik Krallık: Routledge.


  *Wong, C. ve Law, K. S. 2002. The Effects of Leader and Follower Emotion Intelligence on performance and attitude: An exploratory study, The Leadership Quarterly, 13 (3), 243-274.


  *Xu, Z. ve Jiménez, F. R. 2016. Emotional Capital: The Missing Link Between Social Media Usage And Customer Relationship Performance, In Let’s Get Engaged! Crossing The Threshold of Marketing’s Engagement Era, Springer International Publishing, 859-860.


  *Yelkikalan, N. ve Aydın, E. 2003. Aile Şirketlerinde Profesyonelleşmeyi Yönlendiren Bir Dinamik: Entellektüel Sermaye Birikimi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 132-139.


  *Yıldırım, N. B. 2012. Liderlik Özellikleri ve Liderlik Tarzlarının Duygusal Zekâ Perspektifinden İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli, 18-29.


  *Yılmaz, V. ve Çelik, H. 2009. Lısrel İle Yapısal Eşitlik Modellemesi-I, Ankara: Pegem Akademi.


  *Yılmaz, B. ve Halıcı, A. 2010. İşgücü Devir Hızını Etkileyen Etmenler: Sekreterlik Mesleğinde Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (4), 93-108.


  *Yurdakavuştu, Y. 2012. İlköğretim Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Sosyal Beceri Düzeyleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 15-28.


  *Zembylas, M. 2007. Emotional Capital and Education: Theoretical Insights From Bourdieu, British Journal of Educational Studies 55(4), 443-463.

Son Gezilen Ürünler
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.