%20 indirimli

Kadın ve İş Yaşamı

Ürün Kodu :
Adet
220,00 TL
176,00 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Asiye Gölpek Karababa, Mazlum Çelik
Hiperyayın
9786258244342
Paylaş :
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Kaynakça
 •  

  Günümüzde iş hayatındaki sanayii ağırlığı, yerini bilgi ve hizmet sektörüne bırakarak erkeklerden oluşan çalışan insan tipine kadınları da dâhil etmiştir. Örneğin, TÜİK (2005-Agustos) verilerine göre, 15 yas üstü istihdam edilenlerin oranı, erkeklerde %59, kadınlarda %17; 2022 yılında ise, bu oran sırasıyla %66 ve %31’dir. Bu veriler, kadın çalışanların emek piyasasında giderek önemli bir yere sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Bununla birlikte, kadınların işgücü piyasalarına girmesi ve mevcut piyasaların görünümünü değiştirmeye başlaması, geleneksel ailevi rollerinin kim tarafından yerine getirileceği ve ev ile iş yaşamındaki sorumluluklar arasında bir çatışma yaşanmadan nasıl denge kurulacağı sorununu yaratmaktadır. Böyle bir sorunun kadın çalışanının ailesi, eşi, arkadaşları ve iş çevresi tarafından verilen sosyal destek ile çözülebileceği yapılan araştırmalarda görülmektedir. Bu araştırmalarda, kadınların çalışma hayatına giderek daha fazla katılması ile birlikte geleneksel rollerin değiştiği bu durumun da aile yapısını etkilediği ifade edilmektedir. Bu etkiler, sosyal desteğin önemini gündeme getirmekte, iş ve aile yaşam çatışması aracılığı ile iş doyumu ve yaşam doyumu üzerindeki etkisini bir araştırma konusu yapmaktadır. Bu çerçevede, kadın çalışanların algıladıkları sosyal desteğin, iş ve yaşam doyumları üzerinde iş ve aile yaşam çatışmasının düzenleyici rolünün incelenmesi literatüre katkı sunmaktadır. Bu araştırmada kullanılan değişkenlerin birlikte olduğu hâlihazırda bir başka çalışma olmadığı için elde edilen bulguların kadın istihdam eden firmalar ve kurumlar ile politika yapıcılara rehberlik edebileceği düşünülmektedir.

 • Kredi Kartı Tek Ödeme
  :
  176 TL
  Havale
  :
  176 TL
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 176,00 TL  176,00 TL 
  2 88,00 TL  176,00 TL 
  3 58,67 TL  176,00 TL 
  4 44,00 TL  176,00 TL 
  5 35,20 TL  176,00 TL 
  6 29,33 TL  176,00 TL 
  7 25,14 TL  176,00 TL 
  8 22,00 TL  176,00 TL 
  9 19,56 TL  176,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 176,00 TL  176,00 TL 
  2 88,00 TL  176,00 TL 
  3 58,67 TL  176,00 TL 
  4 44,00 TL  176,00 TL 
  5 35,20 TL  176,00 TL 
  6 29,33 TL  176,00 TL 
  7 26,40 TL  184,80 TL 
  8 23,10 TL  184,80 TL 
  9 20,53 TL  184,80 TL 
  10 18,48 TL  184,80 TL 
  11 16,80 TL  184,80 TL 
  12 15,40 TL  184,80 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 176,00 TL  176,00 TL 
  2 88,00 TL  176,00 TL 
  3 58,67 TL  176,00 TL 
  4 44,00 TL  176,00 TL 
  5 35,20 TL  176,00 TL 
  6 29,33 TL  176,00 TL 
  7 25,14 TL  176,00 TL 
  8 23,32 TL  186,56 TL 
  9 20,73 TL  186,56 TL 
  10 18,66 TL  186,56 TL 
  11 16,96 TL  186,56 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 176,00 TL  176,00 TL 
  2 88,00 TL  176,00 TL 
  3 58,67 TL  176,00 TL 
  4 44,00 TL  176,00 TL 
  5 35,20 TL  176,00 TL 
  6 29,33 TL  176,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 176,00 TL  176,00 TL 
  2 88,00 TL  176,00 TL 
  3 58,67 TL  176,00 TL 
  4 45,32 TL  181,28 TL 
  5 36,26 TL  181,28 TL 
  6 30,21 TL  181,28 TL 
  7 26,40 TL  184,80 TL 
  8 23,10 TL  184,80 TL 
  9 20,53 TL  184,80 TL 
  10 18,66 TL  186,56 TL 
  11 17,12 TL  188,32 TL 
  12 15,84 TL  190,08 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 176,00 TL  176,00 TL 
  2 88,00 TL  176,00 TL 
  3 58,67 TL  176,00 TL 
  4 45,76 TL  183,04 TL 
  5 36,61 TL  183,04 TL 
  6 30,51 TL  183,04 TL 
  7 26,15 TL  183,04 TL 
  8 23,76 TL  190,08 TL 
  9 21,12 TL  190,08 TL 
  10 19,01 TL  190,08 TL 
  11 17,28 TL  190,08 TL 
  12 15,84 TL  190,08 TL 
 • Yorumda isminiz görünsün mü?
 • @@ pdf sayfa sayısı 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 @@
   
  *Acar, E. (2017). Kadın işgücüne yönelik ayrımcılık sorunu: bursa serbest bölgesi örneğinde kadın yöneticilerin karşılaştıkları ayrımcılık uygulamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
   
  *Adak, N. (2007). Kadınların ikilemi: İş ve aile yaşamı. Sosyoloji Dergisi (Ülgen Oskay’a Armağan Özel Sayı): 137-152.
   
  *Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2018). Kadın statüsü. https://ailevecalisma.gov.tr/
   
  *Akbolat, M., Kahraman, G. ve Öztürk, T. (2016). Sağlık çalışanlarının iş yaşamında karşılaştıkları iş-aile çatışması örgütsel bağlılıklarını etkiler mi? Sakarya ili örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2): 153-169.
   
  *Akduman, G. (2015). Çalışan mutluluğunun işe ilişkin duyuşsal iyilik algısı ile ilişkisi ve kuşaklar arasındaki farklılıkların incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. İstanbul.
   
  *Aksayan, Ş. (1990). Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin iş doyumu etkenlerinin irdelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Aksüllü, N. ve Doğan, S. (2004). Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda algılanan sosyal destek etkenleri ile depresyon arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5(2): 76-84.
   
  *Aliyev, R. ve Tunç, E. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve Benlik Algılarının İncelenmesi.
   
  *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 401-418.
   
  *Allen, T.D, Herst, D.E, Bruck, C.S ve Sutton, M. (2000). İşten aileye çatışmayla ilişkili sonuçlar: gelecekteki araştırmalar için bir inceleme ve gündem. Sağlık Psikolojisi, 5, 278–308.doi: 10.1037/1076-8998.5.2.278
   
  *Amatea, E.S., Cross, E.G., Clark, J.E. and Bobby, C.L. (1986).
   
  *Assessing the work and family role expectations of careeroriented men and women: the life role salience scales. Journal of Marriage and Family, 48(4): 831-838.
   
  *Anafarta, N. ve Kuruüzüm, A. (2012). Demographic predictors of work-family conflict for men and women: Turkish case. International Journal of Business and Magement, 7(13): 145-158.
   
  *Arıkan, S. (2015). İş - aile çatışmasının öteki yüzü: İş – aile zenginleşmesi ve psikolojik yılmazlık, mükemmeliyetçilik, yaşam doyumu değişkenleri ile etkileşimi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4): 121-142.
   
  *Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P., and Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of sociomotional needs. Journal of Applied Psychology, 83(2): 288-297.
   
  *Arslan, M. (2012). İş - aile ve aile-iş çatışmalarının kadın çalışanların iş doyumları üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum, 2(3): 99-113.
   
  *Aryee. S. (1999). Selection and training of expatriate employees. (Edit, P. Anderson). Handbook of selection and appraisal, Wiley, London.
   
  *Aşan, Ö. ve Erenler, E. (2008). İş tatmini ve yaşam tatmini ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2): 203-216.
   
  *Aslan, H. ve Albayrak N. (2002). Hemşirelerde iş doyumu. Modern Hastana Yönetimi Dergisi, 38: 23-28.
   
  *Atalay, M. (2017). Submitted to the graduate institute of social sciences in fulfilment of the requirements for the degree of philosophy of doctorate in organizational behavior. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.
   
  *Aycan, Z., Eskin, M., ve Yavuz, S. (2007). Hayat dengesi: İş, Aile ve Hayatı Dengeleme Sanatı (1. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
   
  *Baltacı, Ö. ve Hamarta, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(167): 226-240.
   
  *Bamundo, P. ve Kopelman, E. (1980). The moderating effeet of occupation, age and urbanization on the relationship between job and life satisfaetion. Journal of Vocational Bellavior, 17: 106-123.
   
  *Baş, M. ve Ünübol, H., Aksu, M. ve Sayar, G. (2019). Akademisyenlerde iş doyumunun algılanan sosyal destekle ilişkisinin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9: 345-375.
   
  *Başer, Z. (2006). Aileden algılanan sosyal destek ile kendini kabul düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
   
  *Baştemur, Y. (2006). İş tatmini ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiler: Kayseri emniyet müdürlüğünde bir araştırma. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
   
  *Batıgün, A. ve Şahin, N. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A- tipi kişilik ve iş doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1): 32-45.
   
  *Belle, F. (2002). Women managers and organizational power. Women in Management Review, 17(3-4): 151-156.
   
  *Bhanthumnavian, D. (2003). Perceived social support from supervisor and group members’ psychological and situational characteristics as predictors of subordinate performance inThai work units. Human Resource Development Quarterly, 14(1): 79-97.
   
  *Bhasin, K. (2003). Social gender “roles we are assigned”. Istanbul: Kuşak Ofset.
   
  *Biçen, G. ve Koç, H. (2019). İşgören mutluluk düzeylerinin iş tatmini ve iş performansı üzerine etkileri: konaklama işletmelerinde bir inceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1450-1468.
   
  *Biçerli, K. ve M. Özer (2004). Türkiye’de kadın işgücünün panel veri analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 55-86.
   
  *Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye’de kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (özel sayı I): 108-114.
   
  *Bowling, N. A., Beehr, T. A., and Swader, W. M. (2005). Giving and receiving social support at work: the roles of personality and reciprocity. Journal of Vocational Behavior, 67(3): 476-489.
   
  *Boylu, A. ve Günay, G. (2018). Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu üzerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2): 1351-1363.
   
  *Bozoğlan, B. (2014). Çatışmanın yordayıcısı olarak sosyal destek ve yaşam doyumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1): 161-175.
   
  *Brennan, E. M. ve Poertner, J. (1997). Balancing the responsibilities of work and family life: Results of the family caregiver survey. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 5(4): 239-240.
   
  *Bruck, C.S. and Allen, T.D. (2003). The relationships between big five personality traits, negative affectivity, type a behavior, and work-family conflict. Journal of Vocational Behavior,(63): 457-472.
   
  *Büyüknalbant, T. (2009). İktisadi açıdan kadın işgücü istihdamı ve sorunları: Kayseri örneği. Yayımlanmamış yükseklisans tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
   
  *Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67: 169-198.
   
  *Çakın, Ş. (1989). Medeni durumun hemşirelerin iş tatmini üzerine etkileri ve bir tatmin araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Çakır, Ö. (2008). Türkiye’de kadının çalışma yaşamından dışlanması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (31): 25-47.
   
  *Çakıroğlu, O. (2019). Sağlık çalışanlarının kadınlaşmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve kadın çalışanlara yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa lisansüstü Eğitim Ens. İstanbul.
   
  *Çarıkçı, H.İ. ve Çelikkol, Ö. (2009). İş – aile çatışmasının örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetlerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(9): 153-173.
   
  *Çarıkçı, İ. (2001). Banka çalışanlarının iş ve aile rollerinin çatışması (bireysel ve örgütsel boyutlar). Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Çarıkçı, İ. ve Oksay, A. (2006). Doktorlar ve hemşireler aynı ekipte farklı tutumlar. Hastane Yönetimi, 10(1): 36-42.
   
  *Carmeli, A. ve Freund, A. (2004). Work commitment, job satisfaction, and job performance: an emprical ınvestigation. International Journal of Organization Theory and Behavior, 7(3): 289–309.
   
  *Çavuş, S. ve Abdildaev, M. (2014). Kırgızistan devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu. Turkish Journal of Education, 3(3): 11-24.
   
  *Çeçen, A.R. (2008). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benlik saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1): 19-30.
   
  *Çetinkaya, F. (2011). Örgütlerde stres kaynaklarının çalışanların iş-aile çatışması üzerindeki etkisi ve afyon il merkezindeki bayan banka çalışanları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyonkarahisar.
   
  *Çelik, M. ve Turunç, Ö. (2009). Aile-iş çatışması, iş stresi ve örgütsel sadakatin iş performansına etkisi: Savunma sektöründe ampirik bir çalışma. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2): 217-245.
   
  *Çevik, N. ve Korkmaz, O. (2014). Türkiye’de yaşam doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişkinin iki değişkenli sıralı probit model analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1): 126-145.
   
  *Çevlik, T. (2017). Türkiye’de 2011-2015 döneminde kadın işgücünün istihdamı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
   
  *Cieslak, R., Knoll, N. and Luszczynska, A. (2007). Reciprocal relations among job demands, job control, and social support are moderated by neuroticism: A cross-lagged analysis. Journal of Vocational Behavior, 71(1): 84-96.
   
  *Cinamon, R. G. and Rich, Y. (2010). Work family relations: Antecedents and outcomes. Journal of Career Assessment, 18(1): 59-70.
   
  *Cinamon, R.C. and Rich, I. (2002). Gender differences in the importance of work and family roles: Implications for work–family conflict. Sex Roles, 47(11/12): 531-541.
   
  *Çivilidağ, A. (2011). Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının psikolojik taciz (mobbing), iş doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri. Yayımlanmış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.
   
  *Clara, I. P., Cox, B. J., Enns, M. W., Murray, L. T. and Torqrudc, L. J. (2003). Confirmatory factor analysis of the multidimensional scale of perceived social support in clinically distressed and student samples. Journal of Personality Assessment, 81(3): 265-270.
   
  *Çoban, H. (2014). İş - aile çatışması ve tükenmişlik arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
   
  *Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
   
  *Coşkun, S. (2019). İşletmelerde iş-yaşam ve iş-aile yaşam dengesinin ölçülmesi: İnşaat sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bandırma.
   
  *Çubukçu, N. (2006). Kadınların eğitim düzeyi arttıkça, işgücüne katılım imkânları da artmaktadır. Toprak İşveren Dergisi, 69: 1-5.
   
  *Cüceloğlu, D. (2018). İnsan ve davranışı psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
   
  *Dalkılıç, R.A. (2019). Farklı yaş gruplarında toplumsal cinsiyet rolleri algısının yansıması: Denizli örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Denizli.
   
  *Dalkıranoğlu, T. (2006). Çalışma yaşamında kadın işgücü ve cinsiyet ayrımcılığı: konaklama işletmelerinde bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
   
  *Dedeoğlu, S. (2000). Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye’de aile ve kadın emeği. Toplum ve Bilim, 86:139-170.
   
  *Dedeoğlu, S. (2009). Eşitlik mi ayrımcılık mı? Türkiye’de sosyal devlet, cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın istihdamı. Çalışma ve Toplum, 2(21): 41-54.
   
  *Demir, N. ve Arısoy, A. (2007). Gender equality in EU social law in the context of fight against discrimination. Ege Akademik Bakış, 7(2): 705-725.
   
  *Demiral, Y. (2006). Üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde iş doyumunun anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi.
   
  *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1): 182-194.
   
  *Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayrımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(511): 12-27.
   
  *Demirbilek, T. (2004). Vardiyalı çalışmanın kadının aile ve sosyal yaşamı üzerine etkisi. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 77-98.
   
  *Demirhan, F. ve Ekonomi, M. (2015). Türkiye’de kadın işçilerle ilgili koruyucu yasal düzenlemeler ve 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile getirilen yenilikler. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 4(5): 55-67.
   
  *Deniz, M.E. (2006). The relationships among coping with stress, life satisfaction, decision making styles and desicion self esteem: An ınvestigation with Turkish university students. Social Behaviour and Personality, 34(9): 1161-1170.
   
  *Derya, S. (2008). Crossover of work-family conflict: Antecedent and consequences of crossover process in dual-earner couple. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Koç Üniversitesi. İstanbul.
   
  *Dikmen, A. (1995). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50(3-4): 115-140.
   
  *Dikmen, A. (1995). Kamu çalışanlarında iş doyumu ve yaşam doyumu. Basılmamış yüksek lisans tez. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Doğan, D. (2019). SmartPLS ile veri analizi. Ankara: Zet Yayınları.
   
  *Doğan, T. (2008). Psikolojik belirtilerin yordayıcısı olarak sosyal destek ve iyilik hali. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30): 30-44. doi:10.16986/HUJE.2017027085
   
  *Dökmen, Z. (2006). Toplumsal cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
   
  *Dündar, Ö.Z. (2012). Toplumsal cinsiyet rollerinin televizyon reklamlarına yansıması.
   
  *Dünya Sağlık Örgütü (WHO- 2008). https://www.who.int/
   
  *Durmaz, Ş. (2016). İşgücü piyasasında kadınlar ve karşılaştıkları engeller. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3): 37-60.
   
  *Dursun, S. ve İştar, E. (2014). Kadın çalışanların yaşamış oldukları iş aile yaşamı çatışmasının iş ve yaşam doyumu üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3): 127-137.
   
  *Ecevit, Y. (2011). Toplumsal cinsiyet sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2307.
   
  *Efeoğlu, E. ve Özgen, K. (2017). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: ilaç sektöründe bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2): 237-254.
   
  *Efeoğlu, İ.E. (2006). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: İlaç sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
   
  *Eğinli A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23, 35-53.
   
  *Ehrenberg, M., Gearing, M., Hunter, A. ve Small, B. (2001). Child care task division and shared parenting attitudes in dual earner families with young children. Family Relations, 50 (2): 143-145.
   
  *Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S. and Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82(5): 812-820.
   
  *Eker, D., Akar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlilik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1): 17-25.
   
  *Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1):17-25.
   
  *Eker, I. (2011). İş, aile ve bireysel yaşam uyumu: Yaşamın dengesine bazı değişkenlerin etkisinin incelenmesi. Yayınlamamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
   
  *Elbir, N. (2000). Lise 1. sınıf öğrencilerinin sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
   
  *Eldeleklioğlu, J. (2006). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile depresyon ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3): 727-752.
   
  *Elloy, D.F. and Smith, C. (2004). Antecedents of work-family conflict among dualcareer couples: An Australian study. Cross Cultural Management, 11(4): 17-27.
   
  *Elmacı, F. (2006). The role of social support on depression and adjustment levels of adolescents having broken and unbroken families. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2): 421-431.
   
  *Erbay, E. ve Tuncay, T. (2006). Sosyal hizmet bakışıyla kadın istihdamı. Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2): 25-40.
   
  *Erdaş, G. (2018). Toplumsal cinsiyet kavramının konut mekân organizasyonu üzerine etkileri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Ankara.
   
  *Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1): 65-78.
   
  *Erdil, O. (2005). Örgüt kültürün kalite algısına ve işletme performansına etkisi. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1): 104-121.
   
  *Erdil, O. (2004). Yönetim tarzı, çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı ve takdir edilme duygusu ile iş tatmini arasındaki ilişkileri tekstil sektöründe bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1): 17-26.
   
  *Erdoğan, S. ve Yaşar, S. (2018). Türkiye’de kadın istihdamının gelişimi: Konya- Karaman örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20(34): 18-28.
   
  *Erdut Z., (2003). Küreselleşme bağlamında uluslararası sosyal politika ve Türkiye (2. Basım). İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
   
  *Eren, A. (2008). Onkoloji hemşirelerinin iş doyumunun ve yaşam doyumunun incelenmesi. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
   
  *Erenler, T., Çetin, E. ve Torun, T. (2016). Çalışanların özyeterliliklerine ilişkin algılarının sessizlik davranışları üzerine etkileri. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12: 71-99.
   
  *Ergöl, Ş., Koç, G., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2012). Türkiye’de kadın araştırma görevlilerinin ev ve iş yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1): 43-49.
   
  *Erkek, S. ve Karagöz, H. (2009). Kadının iş hayatındaki yeri ve karşılaştığı sorunlar. Konya: Konya Ticaret Odası Yayınları.
   
  *Erkuş, A. ve Turunç, Ö. (2010). İş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: İş stresinin aracılık rolü. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(19): 415-440.
   
  *Evans, P. ve Bartolome, F. (2000). The changing pictures of relationship between carier and family. International Review of Applied Pscyhology, 5: 9-21.
   
  *Fischer, C. (1987). Toward a more complete understanding of occupational sex discrimination.Journal of Economic Issues, 21(1): 113-127.
   
  *Florence, S. and Vandenberghe, C. (2003). Organizations and supervisors as sources of support and targets of commitment: A longitudinal study. Journal of Organizational Behavior, 24(3): 251-270.
   
  *Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1): 39-50. doi: 10.2307/3151312
   
  *Friedman, S. D. and Greenhaus, J. H. (2000). Work and family Allies or enemies? What happens when business professionals confront life choices, New York: Oxford University Press.
   
  *Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effect model. Biometrika, 61(1): 101-107. doi:10.2307/2334290
   
  *Giray, M. D. ve Ergin, C. (2006). Çift kariyerli ailelerde bireylerin yaşadıkları iş-aile ve aile-iş çatışmalarının kendini kurgulama davranışı ve yaşam olayları ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57): 83-101.
   
  *Glazer, S., T.A. Stetz and L. Izso (2006). Effects of personality on subjective job stress: A cultural analysis. Personality and Individual Differences, 37(2004): 645–658.
   
  *Gökaslan, S. ve Kanad, N. (2020). Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde asistan ve uzman doktorların iş doyumu ve motivasyonu etkileyen faktörler. Kocatepe Tıp Dergisi, 21(1): 92-97.
   
  *Grandey, A. and Cropanzano, R. (1999). The conservation of resources model applied to work-family conflict and strain. Journal of Vocational Behavior, 54: 350-370.
   
  *Greenhaus, J. H. and Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work- family enrichment. Academy of Management Review, 31(1): 72-92
   
  *Greenhaus, J. H. and Beutell, N. J. (2008). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10: 76-88.
   
  *Greenhaus, Jeffrey H. and Nicholas J.Beutell (1985). Sources of Conflict Between Work and Family Roles. Academy of Management Review, 10(1): 76-88.
   
  *Güler, S. (2005). Örgüt kültürü içinde cinsiyet ayrımcılığı ve kadınların iş yerinde karşılaştıkları mesleki baskılar: Trakya Bölgesi imalat sektöründe kadın çalışanlar üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Ankara.
   
  *Gündoğdu, E., Özsoy, U. ve Tüzün, Y. (2017). Complete intraventricular migration of the ventriculoperitoneal shunt. The European Research Journal, 3(1): 87-89.
   
  *Güngör, A (1996). Üniversite öğrencilerinde sosyal destek, negatif yaşam olayları, öfkenin ifade ediliş biçimi ile kendini suçlamanın fiziksel sağlık ve sosyal uyumla olan ilişkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
   
  *Gürsel, S. ve Uysal, G. (2010). İstihdamda dezavantajlı grupların işgücüne katılımını artırmak. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Yayını 
   
  *Gutek, B.A., Searle, S. and Klepa, L. (1991). Rational versus gender role explanations for work-family conflict. Journal of Applied Psychology, 76(4): 560-568.
   
  *Güven, M., Bakan, İ. ve Yeşil, S. (2005). Çalışanların iş ve ücret tatmini boyutlarıyla demografik özelikler arasındaki ilişkiler: Bir alan çalışması. Celal Bayer Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1): 13-26.
   
  *Hagqvist, E., Gådin, K. G., ve Nordenmark, M. (2017). Work family conflict and well-being across Europe: The role of gender context. Social Indicators Research, 132(2): 785–797.
   
  *Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. and Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling(PLS-SEM) (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
   
  *Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M. and Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. doi: 10.1108/EBR-11-2018-0203
   
  *Hair, J. F.,Hult, G. T. M., Ringle, C. and Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least square sstructural equation modeling(PLS-SEM) (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
   
  *Hair, J. F.,Risher, J. J., Sarstedt, M. and Ringle, C. M. (2019). Whentouseand how toreporttheresults of PLS-SEM. European Business Review, 31(1): 2-24. doi: 10.1108/EBR11-2018-0203.
   
  *Hasyurt, R. (2017). İş - aile çatışması ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: İstanbul’da enerji sektöründe Türk ve Çinli yönetici çalıştıran bir işletme örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Ankara
   
  *Henseler, J., Hubona, G. S. and Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology: Updated guidelines. Industrial Management & Data Systems, 116(1): 2-20. doi:10.1108/IMDS-09-2015-0382
   
  *Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harward Business Revie, 46: 53-62.
   
  *Higgins, C., Duxbury, L. and Lee, C. (1994). Impact of life-cycle stage and gender on the ability to balance work and family responsibilities. Family Relations, 43(2): 144-150.
   
  *Hochschild, A. and Machung, A. (2003). The second shift, New York: Penguin.
   
  *Huang, Y., Hammer, L.B., Neal, M.B. and Perrin, N.A. (2004). The relationship between work-to-family conflict and family-to-work conflict: A longitudinal study. Journal of Family and Academic Issues, 25(1): 79-100.
   
  *Hwang, I.ve Kuo, J. (2006). Effects of job satisfaction and perceived alternative employment opportunities on turnover ıntention – an examination of public sector organizations. Journal of American Academy of Business, 8(2): 254–259.
   
  *İnce, S. (2005). Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesinde çalışanları iş doyum düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İhsan Doğramacı üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
   
  *İnciroğlu, L. (2010). Kadınların istihdama katılımı ve yaşanan sorunlar. Toprak İşveren Dergisi, (85): 1-5. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(10): 144-152. International Journal of Business and Management, 6(1): 89-103.
   
  *Irak, D. U., Kalkışım, K., ve Yıldırım, M. (2020). Emotional support makes the difference: Work-family conflict and employment related guilt among employed mothers. Sex Roles, 82(1): 53-65.
   
  *İşcan,Ö.F. ve Timuroğlu, M.K. (2007). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1): 119 – 135.
   
  *İslamoğlu, E. ve Yıldırımalp, S. (2014). Yolcu hizmetleri memurluğu yapan kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6): 150-177.
   
  *Johlke, M. C., Stamper, C. L. and Shoemaker, M. E. (2002). Antecedents to boundary-spanner perceived organizational support. Journal of Managerial Psychology, 17(2): 116-128.
   
  *Kaçan, S., Bayraktar, T. ve Uğuz, C. (2016). Yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek sistemleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 9 (Haziran): 1-12.
   
  *Kalan, Ö. G. (2010). Reklamda çocuğun toplumsal cinsiyet teorisi bağlamında konumlandırılışı: Kinder reklam filmleri üzerine bir inceleme.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 1(38): 75-89
   
  *Kanbur, E. ve Erol, A. (2017). Havacılık çalışanlarının yaşam doyumunun demografik değişkenler açısından değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(34): 50-64.
   
  *Kapız, S. (2002). İş-aile yaşamı dengesi ve dengeye yönelik yeni bir yaklaşım: Sınır Teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE Dergisi, 4(3): 139-153.
   
  *Karaca, A. ve Dede, N. (2017). Kamu kurumlarındaki kadın çalışanların iş-aile çatışma düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişki: Tunceli örneği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 150-158.
   
  *Karatepe, O. (2010). The effect of positive and negative work family interaction on exhaustion: Does work social support make a difference. International Journal Contemporary Hospital Management, 22(6): 836-856.
   
  *Karatepe, O.M. and Uludag, O. (2007). Conflict, exhaustion, and motivation: a study of frontline employees in Northern Cyprus hotels. International Journal of Hospitality Management, 26(3): 645-650.
   
  *Karatepe, O.M. and Uludag, O. (2008). Affectivity, conflicts in the work-family interface, and hotel employee outcomes. International Journal of Hospitality Management, 27 (1): 30-41.
   
  *Karatepe, O.M. ve M. Tekinkuş (2006). The effects of work-family conflict, emotional exhaustion, and intrinsic motivation on job outcomes of frontline employees. International Journal of Bank Marketing, 24(3): 173- 193.
   
  *Karcıoğlu, F., Timuroğlu, M.K. ve .Çınar, O. (2009). Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Uygulama. Yönetim Dergisi, 20 (63): 27-34.
   
  *Kaya, C. (2009). Çalışma yaşamında kadın işgücü sorunları ve örgütlenme eğilimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
   
  *Keser, A. (2011). Çalışma yaşamı ile yaşam doyumu ilişkisine teorik bakış. İstanbulÜniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 55(1): 897-913.
   
  *Kılıç, C., Efeoğlu, E., Mimaroğlu, H. ve Özgen, H. (2008). Adana İli’ndeki özel sağlık merkezlerinde çalışan personelin işaile yaşam çatışmasının örgütsel bağlılık, iş doyumu ve iş stresine etkisi üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 17(2): 241- 254.
   
  *Kılıç, R. ve Sakall, S. (2013). Örgütlerde stres kaynaklarının çalışanların iş-aile çatışması üzerine Etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3): 208-237.
   
  *Kılıç, R. ve Sakallı, S. (2013). Örgütlerde stres kaynaklarının çalışanların iş-aile çatışması üzerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3): 208-237.
   
  *Kinnunen, U., Feldt, T., Geurts, S., and Pulkkinen, L. (2006). Types of work-family interface: Well-being correlates of negative and positive spillover between work and family. Scandinavian Journal of Psychology, 47(2): 149-162.
   
  *Kirmeyer, S. and Lin, T. (1987). Social support: ıts relationship to observed communication with peers and superiors. Academy of Management Journal, 30(1): 138-151.
   
  *Kocacık, F. ve Gökkaya, V. (2005). Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları. C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1): 195–219.
   
  *Kök, B. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1):132-143.
   
  *Kolbaşı, E. ve Bağcı, Z. (2018). İş-aile ve aile- iş çatışması ile iş tatmini arasındaki ilişki: imalat sektöründe bir araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(10): 157- 168.
   
  *Kolbaşı, E. ve Bağcı, Z. (2019). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Bir kamu kurumu üzerinde analitik bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4): 19-123.
   
  *Koray, M., Demirbilek, S. ve Demirbilek, T. (1999). Gıda işkolunda çalışan kadınların koşulları ve geleceği. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları.
   
  *Korkmazer, F. (2018). İş yükü fazlalığı algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi: İş- aile çatışmasının aracı rolü. Yayınlanmamış doktora tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü. Malatya.
   
  *Kossek, E. E., ve Ozeki, C. (1998). Work–family conflict, policies, and the job-life satisfaction relationship: a review and directions for organizational behavior/ human resources research. Journal of Applied Psychology, 83: 139–149.
   
  *Koyuncu, M., Burke, R. J. and Fiksenbaum, L. (2009). Workfamily conflict among Turkısh managers: Potential antecedents and consequences. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11(1): 1-16.
   
  *Kraimer, M. and Wayne, S. (2004). An examination of perceived organizational support as a multidimensional construct in the context of an expatriate assignment. https://doi.org/10.1016/j.jm.2003.01.001
   
  *Küçük, M. (2015). Çalışma hayatında kadınlar ve karşılaştıkları sorunlar: bir işverene bağlı olarak çalışan emekçi kadınlara ilişkin bir araştırma. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 7(1):1-17.
   
  *Küçükusta, D. (2007). Konaklama işletmelerinde iş-yaşam dengesi sorunları ve çözüme yönelik yaklaşımlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3): 243-268.
   
  *Kurt, E. (2013). Algılanan sosyal destek ve iş performansı üzerinde işe bağlılığın aracı etkisi: Turizm işletmelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Ankara.
   
  *Latan, H. and Ghozali, I. (2015). Partial least squares: Concepts, techniques and application using program SmartPLS 3.0. (2nd ed.). Semarang: Diponegoro University Press.
   
  *Lin, A. (2013). The relationship between work/family demands, personality and work family conflict. The Business Review, Cambridge, 21(1): 272-277.
   
  *Lindorff, M. (2001). Are they lonely at the top? social relationships and social support among Australian managers. Work & Stress, 15(3): 274-282.
   
  *Lirio, P., Lituchy, R., Monserrat, S., Olivas, R., Duffy, A., Fox, S., Gregory, A., Punnett, J. and Santos, N. (2007). Exploring Career-Life Success and Family Social Support of Successful Women in Canada, Argentina and Mexico. Career Development International, 12(1): 28-50.
   
  *Lobel, S. A. (1991). Allocation of ınvestment in work and family roles: Alternative theories and implications for research. The Academy of Management Review, 16(3): 507-521.
   
  *Macit, M. ve Ardıç, K. (2018). İşkoliklik, iş - aile çatışması ve tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3): 825-844.
   
  *Malekiha, M., Abedi, M. R. and Baghban, I. (2012). Workfamily conflict and personality. Interdisciplinary Business Research, 3(10): 144-152.
   
  *Marcinkus, W., Whelan, K. S. and Gordon, J. (2007). The Relationship of social support to the work-family balance and work outcomes of midlife women. Women in Management Review, 22(2): 86-111.
   
  *Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50: 370-396.
   
  *Mcelwain, A. K., Korabik, K. and Rosin, H. M. (2005). An examination of gender differences in work-family conflict. Canadian Journal of Behavioral Science, 37(4): 283-298.
   
  *Mustafayeva, L. ve Bayraktaroğlu, S. (2014). İş-aile çatışmaları ve yaşam tatmini arasındaki ilişki: Türkiye ve İngiltere’deki akademisyenlerin karşılaştırılması. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1): 127-145.
   
  *Negiz, N. ve Tokmakçı, E. (2011). Çalışma yaşamında kadının tükenmişliği: Aile – iş sosyal yaşam açısından tükenmişlik(Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği). Journal of Yaşar University, 24(6): 4041-4070
   
  *Ok, S. (2002). Banka çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin iş doyumu, rol çatışması, rol belirsizliği ve bazı bireysel özelliklere göre incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
   
  *Olçay, G.U. (2016). Alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören bireylerde algılanan sosyal destek ve umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Ollo-López, A., and Goñi-Legaz, S. (2017). Differences in work–family conflict: Which individual and national factors explain them? The International Journal of Human Resource Management, 28(3): 499–525.
   
  *Önder, N. (2013). Türkiye’de kadın işgücünün görünümü. Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1-Temmuz-Eylül): 35-61.
   
  *Özçatal, E.Ö. (2011). Ataerkillik, toplumsal cinsiyet ve kadının çalışma yaşamına katılması.Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 21-39.
   
  *Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilşkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2): 109–126.
   
  *Özdevecioğlu, M. (2003). İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 11.Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Afyon.
   
  *Özdevecioğlu, M. (2004). Sosyal destek ve yaşam tatmininin mesleki stres üzerindeki etkileri: Kayseri’de faaliyet gösteren işletme sahipleri ile bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1): 209-233.
   
  *Özdevecioğlu, M. ve Doruk, N. (2009). Organizasyonlarda iş - aile ve aile – iş çatışmalarının çalışanların iş ve yaşam tatminleri üzerindeki etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33: 69-99.
   
  *Özen, S. ve Uzun, T. (2005). İşyerinde çalışanın yaşadığı çatışmanın azaltılmasında örgütün ve ailenin rolü: Polis memurlarına yönelik bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(3): 128-147.
   
  *Özer, M. ve Karabulut, Ö. Ö. (2003). Yaşlılarda yaşam doyumu. Geriatri, 6(2): 72-74.
   
  *Özmete, E. ve Eker, I. (2013). İş-aile yaşamı çatışması ile başa çıkmada kullanılan bireysel ve kurumsal stratejilerin değerlendirilmesi. SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(Ocak1): 19-49.
   
  *Özutku, H. ve Altındiş, S. (2013). The relations between work ıntensity and workfamily conflict in collectivist culture: Evidence from Turkish health care professionals. Journal of Health Management, 15(3): 361-382.
   
  *Polat, Ş., Kutlu, L., Ay, F., Erkan, H. ve Doğrusöz, L. (2018). Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerde iş-aile çatışması ile örgütsel sessizlik ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9(3): 195-204.
   
  *Polatcı, S. (2015). Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2): 25-44.
   
  *Polatçı, S., Ardıç, K. ve Koç, M. (2014). Farklı bir bakış açısından iş ve yaşam doyumu algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılığın etkileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1): 267-287.
   
  *Rantanen, J., Pulkkinen, L. and Kinnunen, U. (2005). The big five personality dimensions, work-family conflict, and psychological distress: A longitudinal view. Journal of Individual Differences, 26(3): 155-166.
   
  *Redman, T. and Snape, E. (2006). The consequences of perceived age discrimination amongst older police officers: is social support a buffer? British Journal of Management, 17(2): 167-175.
   
  *Revicki D.A. May H.J. and Whitley T.W. (1991) Reliability and validity of the work related strain inventory among health professionals. Behavioral Medicine, 17:20
   
  *Rose, J. (2017). Never enough hours in the day: Employed mothers’ perceptions of time pressure. Australian Journal of Social Issues, 52, 116–130.
   
  *Şahin, E.M. ve Altınel, T. (2010). Edirne’de yaşayan kadınların algıladıkları sosyal destek ve etkileyen faktörler.Türkiye Klinikleri J Med. 30(3): 864-870.
   
  *Şahin-Baltaci, H. ve Karatas, Z. (2015). Perceived social support, depression and life satisfaction as the predictor of the resilience of secondary school students: The case of Burdur. Eurasian Journal of Educational Research, 60: 111-130.
   
  *Şahverdioğlu, H. (2019). Çalışan kadınların kişilik özellikleri ile iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Isparta ilinde bulunan özel hastaneler üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.
   
  *Sayar, M. (2006). A longitudinal study of the relationship between perceived social support and psychological wellbeing of adolescents from low socioeconomic status. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
   
  *Selçukoğlu, Z. (2001). Araştırma görevlilerinde tükenmişlik düzeyi ile yalnızlık düzeyi ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
   
  *Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: PEGEM Akademi
   
  *Şener, T. ve Acuner, M. (2002). Hemşirelerin iş doyum düzeyleri: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni (3): 85-92.
   
  *Seval, H.N. (2017). Çalışan kadınların en büyük sınavı: işaile yaşamı dengesi(zliği) ve kadın sağlığına etkisi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 184-193.
   
  *Şirin, S. ve Yücel İ. (2020). Meslektaş desteği ile ağır iş yükü ilişkisinde iş-aile çatışmasının aracılık rolü. Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1): 241-256.
   
  *Söyük, S. (2007). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerine etkisi ve İstanbul ilindeki özel hastanelerde çalışan hemşirelere yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Spence, J. T., Helmreich, R. L. and Pred, R. S. (1987). Impatience Versus Achievement Strivings in the Type A Pattern: Differential Effects on Students’ Health and Academic Achievement. Journal of Applied Psychology, 72(4): 522-528.
   
  *Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 36(2): 111-147.
   
  *Sürek, M. (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda görevli üye temsilcilerinin iş tatmini üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Tait, M., Padgett, Y. ve Baldwin, T. (2009). Job and life satisfaction: A reevaluation of the strength of the relationship and gender effect as a funclion of the date of the study. Journal of Applied Psychology, 74: 502-507.
   
  *Taslak, S. (2015). Banka çalışanlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde etkili olan faktörlere yönelik bir araştırma: Muğla İli örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(Bahar-12): 145-160.
   
  *Tayfur, Ö. ve Arslan, M. (2012). Algılanmış iş yükünün tükenmişlik üzerine etkisi: İş-aile çatışmasının aracı rolü. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1): 147-172.
   
  *Tekingündüz, S., Kurtuldu, A. ve Öksüz, S. (2015). İş-aile yaşam çatışması, iş tatmini ve iş stresi arasındaki ilişkiler. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(4): 27-42.
   
  *Ter Hoeven, C. L., and Van Zoonen, W. (2015). Flexible work designs and employee well-being: Examining the effects of resources and demands. New Technology, Work and Employment, 30: 237-255. doi:10.1111/ntwe.12052
   
  *Topal, E. (2008). Hekim ve hemşirelerin iş doyum düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
   
  *Triestman, D. (2004). Work-family conflict and life satisfaction in female graduate students: testing mediating and moderating hypotheses. https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/1702?show=full
   
  *Tüfekçi, N., Tüfekçi, Ö.K. (2006). Bankacılık sektöründe farklı olma bütünlüğünün ve müşteri sadakatinin yarattığı değer: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4): 170-183.
   
  *TÜİK (2019). İstihdam verileri. www.tuik.gov.tr
   
  *Tunç, C. (2019). İş - aile çatışması ve çalışan iyi oluş hali ilişkisinde teknoloji kullanımının düzenleyici rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
   
  *Turgut, E. (2010). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi ve İstanbul’daki devlet üniversite hastanelerinde çalışan ameliyathane hemşirelerine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
   
  *Türk, S. (2007). Örgüt kültürü ve iş tatmini. Ankara: Gazi Yayınevi.
   
  *Türköz, Y. (1999). İşe ve kuruma yönelik tutum hangi boyutlarda ölçülmektedir? Modern Hastane Yönetimi, 3(5): 25-27.
   
  *Turunç, Ö. ve Erkuş, A. (2010). İş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: iş stresinin aracılık rolü. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10 (19): 415-440.
   
  *Tüzün, Z. (1997). Life events, depression, social support systems, reasons for living and suicide probabilty among üniversty students. The Degree of Master. Department of Psychology. The Middle East Technical Universty.
   
  *Uyanık, Y. (1999). Dualist (ikili) işgücü piyasası teorisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(3): 1-8.
   
  *Uygur, S.S. (2018). Yaşam doyumunun yordanmasında kendini açma ve sosyal desteğin rolü. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1): 16-33.
   
  *Uysal, B. (2007). Work-family conflict and ıts relation to organizational outcomes and an application in banking sector. Yayınlanmamış yüksek lisans tez çalışması. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
   
  *Van-Scotter, J. R., Motowidlo, S. J., & Cross, T. C. (2000). Effects of task performance and contextual performance on systemic rewards. Journal of Applied Psychology, 85(4), 526-535. doi: 10.1037/0021-9010.85.4.526
   
  *Wagsworth, L. and Owens, P. (2007). The Effects of Social Support on Work–Family Enhancement and Work–Family Conflict in the Public Sector. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00698.x
   
  *Wayne, J. H., Musisca, N. ve Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64: 108-130.
   
  *Wierda-Boer, H. H., Gerris, J. R. and Vermulst, A. A. (2009). Managing multiple roles: Personality, stress and workfamily ınterference in dual-earner couples. Journal of Individual Differences, 30(1): 6-19.
   
  *Wong, K. and Kwong, K. (2013). Least squares structural equation modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. Marketing Bulletin, 24: 1-32.
   
  *Yaşar, M. ve Kızıltepe, G. Uyanık, Ö. Özsüer S., Kandır, A. ve Aslan, V. (2014). Afyonkarahisar İli’nde zorunlu ikamet eden sığınmacı kadınların sosyal destek algılarının incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14(33): 9-27.
   
  *Yavuzer, Y. Albayrak, G. ve Keldal, G. (2018). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki: Problem çözme becerilerinin aracılık etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1): 242-255.
   
  *Yenihan, B., Öner, M. ve Balcı, B. (2016). İş doyumu ve yaşam doyumunun demografik özelliklerle ilişkisi: Sakarya’daki AVM’lerin çalışanları üzerine bir araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1): 33-49.
   
  *Yiğit, R., Dilmaç, B. ve Deniz, M.E. (2011). İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması. Turkish Journal of Police Studies, 13(3): 1-18.
   
  *Yıldırım, F. (1996). Banka çalışanlarında algılanan rol çatışması ve belirsizliği ve iş doyumu ile tükenmişlik arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
   
  *Yılmaz, A., Bozkurt, Y. ve İzci, F. (2017). Kamu örgütlerinde çalışan kadın iş görenlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2): 89-114.
   
  *Yılmaz, S. (2018). Toplumsal cinsiyet rollerinin günlük hayattaki yansımaları: Çorum/Alaca örneği. İmgelem Dergisi, 2(2-Temmuz): 59-79
   
  *Yılmaz, T. ve Şahin, N.H. (2008). İş-aile çatışması ve kadın yaşamı üzerine etkileri. İstanbul Üniv., Florence Nightingale Dergisi, 16(63): 188-194.
   
  *Yüksel, İ. (2003). İş stresi, işe bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkinin analizi: teknisyenlere yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1-2): 17-23.
   
  *Zhang, J., & Liu, Y. (2011). Antecedents of work-family conflict: Review and prospect. International journal of business and management, 6(1), 89.
   
  *Zhao, X. and Namasivayam, K. (2012). The relationship of chronic regulatory focus to work-family conflict and job satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 31(2): 458-467.
   
  *Zın, R. (2006). The relationships between family and careerrelated factors and organizational commitment: a Malaysian case. The Business Review, 5(2): 117-121.
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.