%20 indirimli

Hizmetkar Liderlik ile Belirli Psikolojik İş Çıktıları Arasındaki İlişki

Ürün Kodu :
Adet
160,00 TL
128,00 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Özlem Kahraman
Hiperyayın
9786258410389
Paylaş :
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar
 • Kaynakça
 •  

  Hizmetkâr liderlik kavramı her ne kadar yabancı bilim insanları tarafından literatüre henüz kazandırılmaya çalışılsa da aslında millet olarak yabancı olmadığımız bir kavramdır. Çünkü bu kavram Hz. Muhammed’in (S.A.V) yöneticilik uygulamalarında sıkça görülmektedir. Hizmetkar liderlik anlayışını benimseyen yöneticiler çalışanlarıyla empati kurabilmeli, tevazu ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vermeli ve onları güçlendirerek güvenlerini kazanmaya çalışmalıdır. İşletme için arzu edilen hedeflere ulaşıldığında yöneticinin kendisini geri planda tutarak çalışanların kendilerini işletme için önemli hissetmelerini sağlamalıdır. İşletme için kendisinin önemli olduğunu hisseden çalışanın işletmeye bağlılığının artması muhtemel bir durumdur. Yöneticiler çalışanların düşüncelerini dikkate almalı, sağlık ve mutluluğuna önem vermeli, amaçlarını ve değerlerini dikkate almalı, kasıtlı olarak yapmadığı hatalarını affetmeli ve sorunları olduğunda örgütün kendilerinin yanında olduğunu hissettirmelidir. Ayrıca, çalışanların işten ayrılma niyetinin davranışa dönüşmemesi için yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Bu kitapta, Erzurum ilinde faaliyet gösteren banka çalışanlarından elde edilen veriler kullanılarak; hizmetkâr liderlik kavramı ile belirli psikolojik iş çıktıları (örgütsel bağlılık, algılanan örgütsel destek ve işten ayrılma niyeti) arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modeli ile incelenmiştir. Bu çalışmanın, hizmetkâr liderlik konusunda çalışacak olan araştırmacılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

 • Kredi Kartı Tek Ödeme
  :
  128 TL
  Havale
  :
  128 TL
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 128,00 TL  128,00 TL 
  2 64,00 TL  128,00 TL 
  3 42,67 TL  128,00 TL 
  4 32,00 TL  128,00 TL 
  5 25,60 TL  128,00 TL 
  6 21,33 TL  128,00 TL 
  7 18,29 TL  128,00 TL 
  8 16,00 TL  128,00 TL 
  9 14,22 TL  128,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 128,00 TL  128,00 TL 
  2 64,00 TL  128,00 TL 
  3 42,67 TL  128,00 TL 
  4 32,00 TL  128,00 TL 
  5 25,60 TL  128,00 TL 
  6 21,33 TL  128,00 TL 
  7 19,20 TL  134,40 TL 
  8 16,80 TL  134,40 TL 
  9 14,93 TL  134,40 TL 
  10 13,44 TL  134,40 TL 
  11 12,22 TL  134,40 TL 
  12 11,20 TL  134,40 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 128,00 TL  128,00 TL 
  2 64,00 TL  128,00 TL 
  3 42,67 TL  128,00 TL 
  4 32,00 TL  128,00 TL 
  5 25,60 TL  128,00 TL 
  6 21,33 TL  128,00 TL 
  7 18,29 TL  128,00 TL 
  8 16,96 TL  135,68 TL 
  9 15,08 TL  135,68 TL 
  10 13,57 TL  135,68 TL 
  11 12,33 TL  135,68 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 128,00 TL  128,00 TL 
  2 64,00 TL  128,00 TL 
  3 42,67 TL  128,00 TL 
  4 32,00 TL  128,00 TL 
  5 25,60 TL  128,00 TL 
  6 21,33 TL  128,00 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 128,00 TL  128,00 TL 
  2 64,00 TL  128,00 TL 
  3 42,67 TL  128,00 TL 
  4 32,96 TL  131,84 TL 
  5 26,37 TL  131,84 TL 
  6 21,97 TL  131,84 TL 
  7 19,20 TL  134,40 TL 
  8 16,80 TL  134,40 TL 
  9 14,93 TL  134,40 TL 
  10 13,57 TL  135,68 TL 
  11 12,45 TL  136,96 TL 
  12 11,52 TL  138,24 TL 
  Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
  1 128,00 TL  128,00 TL 
  2 64,00 TL  128,00 TL 
  3 42,67 TL  128,00 TL 
  4 33,28 TL  133,12 TL 
  5 26,62 TL  133,12 TL 
  6 22,19 TL  133,12 TL 
  7 19,02 TL  133,12 TL 
  8 17,28 TL  138,24 TL 
  9 15,36 TL  138,24 TL 
  10 13,82 TL  138,24 TL 
  11 12,57 TL  138,24 TL 
  12 11,52 TL  138,24 TL 
 • Yorumda isminiz görünsün mü?
 • @@ pdf sayfa sayısı 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 @@


  *Afacan Fındıklı, M. (2014). Algılanan Lider Desteği Ve Algılanan Örgütsel Destek İle İşte Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Özdeşlemenin Aracılık Rolü: İstanbul’da Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25(77).


  *Akdöl, B. (2015). Hizmetkâr Liderlik, İstanbul: Derin Yayınları.


  *Alıcı, F. (2018). Hemşirelerin Yönetici Hemşirelerinin Hizmetkâr Liderliğine İlişkin Algıları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


  *Allen, N.J. ve Meyer, J.P. (2000) Construct Validation in Organizational Behavior Research: The Case of Organizational Commitment. In: Goffin, R.D. and Helms, E., Eds., Problems and Solutions in Human Assessment: Honoring Douglas N. Jackson at Seventy, Kluwer Academic Publishers, Boston. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4397-8_13


  *Alvesson, M ve Sveningsson, S. (2003). The Leadership Quarterly, 14, 359–381.


  *Ambali, A.R., Suleiman, G.E., Bakar, A.N., Hashim, R. ve Tariq, Z. (2011). Servant Leadership’s Values and Staff ’s Commitment: Policy Implementation Focus. American Journal of Scientific Research, 13(1), 18-40.


  *Arshadi, N. (2011). The Relationships of Perceived Organizational Support (POS) with Organizational Commitment, In-role Performance, and Turnover Intention: Mediating Role of Felt Obligation, Social and Behavioral Sciences 30, 1103-1108.


  *Aykan, E. (2007). Örgütlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları İle Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1), 123-137.


  *Bakan, İ. ve Doğan, İ.F. (2012). Hizmetkâr liderlik. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 1-12.


  *Bal Taştan, S. ve Kalafatoğlu, Y. (2015). Algılanan Hizmetkâr Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide İşe Yönelik Tükenmenin Düzenleyici Etkisinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(3), 2015, 307-328.


  *Baldemir, E. ve Bozkurt, B. (2013). Konaklama Tesislerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Marmaris Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (29), 27-43.


  *Baltacı, F., Güçlü, C. ve Çeliker, N. (2014). Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(3), 2014, 353-370.


  *Baykal, E. ve Zehir, C. (2019). Perceived Organızational Support, Servant Leadership And Psychological Capacity Relationshıp, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, Joint Conference: 14th ISMC and 8th ICLTIBM-2018.


  *Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, (59), 125-139.


  *Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: AMOS Uygulamaları, İstanbul: Ezgi Kitapevi,


  *Beshlideh, K., Sharifi, R., Hashemi, S.E, ve Naami, A. (2018). Testing a Model of Perceived Organizational Support, Citizenship Behavior, Commitment, Job Satisfaction and Leader-Member Exchange as Concequences of Servant Leadership in Cement Factory Employees in Kermanshah, International Journal of Psychology, 12(2), 169-196.


  *Blanchard, K. (2002). The Heart of Servant Leadership. Focus on Leadership: Servant-Leadership for the 2st Century


  *Blau, P.M. (1964). Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.


  *Baron, R.M. ve Kenny, D.A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social Psychology 51(6), 1173-1182.


  *Brewer, C. (2010). Servant Leadership: A Review of Literature, Online Journal of Workforce Education and Development, 15(2), 2010.


  *Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.


  *Chinomona, R., Mashiloane, M. ve Pooe, D. (2013). The Influence of Servant Leadership on Employee Trust in A Leader and Commitment to The Organization. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 405-405.


  *Clark, D.B. ve Clark, D.A. (1996). Abundance, Growth and Mortality of Very Large Trees in Neotropical Lowland Rainforest, Forest Ecology and Management, 80(1-3), 235-244.


  *Conger, J.A. (1989). The Charismatic Leader: Behind the Mystique of Exceptional Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.


  *Covey, S.R. (1998). Servant-Leadership from the Inside Out In L.Spears, ed. Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and Servant-Leadership. New York, NY: John Wiley.


  *Covey, S.R. (2006). Servant-Leadership and Community Leadership in The 21st Century. The International Journal of Servant-Leadership, 2(1), 103-109.


  *Çankaya, M. (2020). Sağlık Çalışanlarında Algılanan Örgütsel Destek Ve Psikolojik İyi Oluşun İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi, Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 7(8), 2020, 79-98.


  *Çekmecelioğlu, H. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2).


  *Çetin, H. (2014). Otel İşletmelerinde Hizmetkâr Liderliğin Çalışanların İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir.


  *Çıkmaz, G. ve Yeşil, S. (2020). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin Psikolojik Sahiplenme Üzerine Etkisi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 2528-9527.


  *Çınar, Ö ve Yeşil, S. (2016). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Desteğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisini İnceleyen Bir Yapısal Eşitlik Model Önerisi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 2016, 349-369.


  *Çınar, Ö. (2019). Yapısal Eşitlik Modeli: Örnek Bir Uygulama, İstanbul: Hiperyayın, ISBN: 978-605-281-454-3


  *Dalgıç, D. (2017). Hizmetkâr Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.


  *Demir, M. (2012). Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 14(1), 47-64.


  *Demirdağ, G.E. ve Ekmekçioğlu, E.B. (2015) . Etik İklim ve Etik Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1): 197–216.


  *Demirel, Y. (2008). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, 15(2), 179-194.


  *Duyan, E.C ve Van Dierendonck, D. (2014). Hizmetkâr Liderliği Anlamak: Teoriden Ampirik Araştırmaya Doğru, Sosyoloji Konferansları, 49, 1-32.


  *Duyan, E.C. (2012). Hizmetkar liderlik: Çalışan İyilik Hali ve Çalışma Yaşamının Kalitesi İle İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi SBE, Bursa.


  *Ece, S. (2019). Hizmetkâr Liderlik İşe Yönelik Tutum ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Şırnak Örneği, BMIJ, 7(2),795–813.


  *Eğriboyun, D. (2014). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Gümüşhane Üniversitesi SBE Elektronik Dergisi, 5(9), 25-52.


  *Eisenberger, R; Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch P.D. ve Rhoades, L. (2001). Reciprocation of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 86(1), 42-51.


  *Erdoğdu, F.B. ve Sökmen, A. (2019). Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 244-264.


  *Fındıkçı, İ. (2009). Bir gönül yolculuğu: Hizmetkâr liderlik. İstanbul: Alfa Yayıncılık.


  *Gaskin, J. (2012). Gaskin, Confirmatory Factor Analysis Gaskination’s Statwiki.


  *Greenleaf, R.K. (1977). Servant leadership: A journey into The Nature of Legitimate Power and Greatness, New York: Paulist Press.


  *Gül, H. (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 1(2), 37-56.


  *Güney, S., Akalın, Ç. ve İlsev, A. (2007). Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz-Saygı, H.Ü. İİBF Dergisi, 25(2), 189-211.


  *Güriş, S. ve Astar, M. (2015), SPSS İle İstatistik, 2. Baskı, İstanbul: Der Kitapevi.


  *Harrison, C. (2018). Leadership Theory and Research, UK: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3-319-68671-4.


  *Huning, T.M., Hurt, K.J. ve Frieder, R.E. (2020), The Effect of Servant Leadership, Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and Job Embeddedness on Turnover İntentions: An Empirical Investigation, In Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship. Emerald Publishing Limited, 8( 2), 2020, 177-194.


  *Hussain, T. ve Asif, S. (2012). Is Employees’ Turnover Intention Driven By Organizational Commitment And Perceived Organizational Support?, Journal of Quality and Technology Management, 8(2), 1–10.


  *İşcan, Ö.F. (2002). Küresel İşletmecilikte Dönüştürücü Liderlik Anlayışı –Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama-, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, SBE, Erzurum. 


  *Kalidass A. ve Bahron, A. (2015). The Relationship Between Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, Organizational Commitment and Employee Turnover Intention. International Journal of Business Administration, 6(5), 82-89.


  *Kartaltepe B.N. ve Dinç, E. (2014). Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 115-124.


  *Ker Dinçer, M. ve Öksüz, B. (2011). Hizmetkâr Liderlik Anlayışı İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Geliştirmek, Erciyes İletişim Dergisi, “Akademia”, 2(2), 2-18.


  *Kılıç, K.C ve Portakal, S. (2016). Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Bağlılık Bileşenlerine Etkisi: Gaziantep İlindeki Seyahat Acentaları Örneği, Ç.Ü. SBE Dergisi, 25(2), 199-212.


  *Kılıç, K.C. ve Aydın, A. (2016). Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(30), 106 – 113.


  *Kır Öztürk, Y. (2018). Örgütsel Bağlılık ve Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, SBE, İstanbul.


  *Koç S. ve Özyılmaz, A. (2020). Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Görev Performansı ve Örgütsel Bağlılık İle Olan İlişkisinde Proaktif Kişiliğin Düzenleyici (Moderatör) Etkisi, Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalar, Duvar Yayınları, 9-434.


  *Koçak, D. ve Yücel, İ. (2018). Algılanan Örgütsel Destek İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Duygusal Bağlılığın Aracı Etkisinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3).


  *Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.


  *Kool, M. ve Van Dierendonck, D. (2012). Servant leadership and commitment to change, the mediating role of justice and optimism, Journal of Organizational Change Management,  25, 422-433.


  *Köroğlu, A. (2018). Örgütsel Destek ve Hizmetkâr Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Uygulamalı Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi SBE, Bayburt.


  *Lussier, R.N. ve Achua, C.F. (2001). Management effectiveness: Developing Leadership Skills. South-Western Pub.


  *Mansyah, J ve Rojuaniah. (2020). The Effect of Servant Leadership Compensation of Turnover Intention Through Organizational Commitment, Science, Engineering and Social Science Series, 4(6), 2020.


  *Nahavandi, M., Wyche, M. Q., Perlin, E., Tavakkoli, F. ve Castro, O. (2000). Nitric Oxide Metabolites in Sickle Cell Anemia Patients After Aral Administration of Hydroxyurea. Hematology, 5(4), 335-339.


  *Nal, M., Bektaş, G. ve Kaya, E. (2020). Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü, Ahi Evran Üniversitesi SBE Dergisi, 6(3), 2020, 842-858.


  *Northouse, P.G. (2004). Leadership: Theory and Practice, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage.


  *Northouse, P.G. (2010). Leadership: Theory and practice, 5th Edition, Thousand Oaks: CA: Sage.


  *Olesia, W.S., Namusonge, G.S. ve Iravo, M.E. (2013). Role of Servant Leadership on Organizational Commitment: An Exploratory Survey of State Corporations in Kenya, International Journal of Humanities and Social Science, 3(13), 85–94.


  *Örgev, C. ve Saba Sütlü, E. (2018). Sağlık Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algılarının Örgüt İklimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 5(1), 47-53.


  *Özakar, Ö.Ö. (2019). Algılanan Örgütsel Destek, Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.


  *Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), 113 -130.


  *Özyılmaz, F.Z. ve Çınar Ö. (2019). Duygusal Zekâ, Yaşam Tatmini ve İş Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, İstanbul: Hiperyayınları, ISBN: 978-605-281-531-1.


  *Page, D. ve Wong, T.P. (2000). A Conceptual Framework for Measuring Servant-Leadership, In Adjibolosoo, (Ed.), The Human Factor in Shaping the Course of History and Development, University Pres of America, Lanham, MD.


  *Pescosolido A.T. (2002). Emergent Leaders as Managers of Group E1motion, Leadership Quarterly, 185, 1–18.


  *Piong, C.K. (2016), Servant Leadership, Organizational Commitment, and Perceived Organizational Support in the Restaurant Industry, Doctoral Dissertation, Walden University, College of Management and Technology.


  *Rhoades, L. ve Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of The Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698.


  *Russell, R.F. (2000). Exploring the Values and Attributes of Servant Leaders, Dissertation Abstracts International, 61(12), 5846, (UMI No.9999498)


  *Russell, R.F. ve Stone, A.G. (2002). A Review of Servant Leadership Attributes: Developing a Practical Model, Leadership and Organizational Development Journal, 23(3), 145–157.


  *Sabuncuoğlu, S. ve Vergiliel Tüz, M. (2016). Örgütsel Davranış, Bursa: Aktüel Yayınları.


  *Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.


  *Schumacker, R.E. ve Lomax, R.G. (2004). A Beginners Guide to Structural Equation Modeling, Second Edition, Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates, 498.


  *Sendjaya, S. ve Sarros, J.C. (2002). Servant Leadership: Its Origin, Development and Application in Organizations, Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(2) 57 – 64.


  *Sökmen, A ve Şimşek, T. (2016). Örgütsel Bağlılık, Örgütle Özdeşleşme, Stres ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(3), 606-620.


  *Spears, L.C. (2010). The Spears Center. Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders, The Journal of Virtues and Leadership, 1(1), 25-30.


  *Sürücü, L. ve Maşlakçı, A. (2018). Örgütsel Bağlılık Üzerine Kavramsal İnceleme, International Journal of Management and Administration, 2(3), 49-65.


  *Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2018). Yönetim ve Organizasyon, Konya: Eğitim Yayınevi.


  *Tetik, S. (2012). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 1309-8012.


  *Tokmak, M. (2020). Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İşe Yabancılaşması ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 429–439.


  *Topal, A. (2019). Kurum Çalışanlarının, Örgütsel Bağlılığını Etkileme Sürecinde Otantik ve Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının İncelenmesi: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi SBE, İstanbul.


  *Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi, 14(1), 209-232


  *Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 183-206.


  *Uçar, D. ve Ötken, A.B. (2010). Perceived Organizational Support and Organizational Commitment: The Mediating Role of Organization Based Self-Esteem. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(2).


  *Uğurluoğlu, Ö., Köse, S.D. ve Köse, T. (2015). Sağlık Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algılarının Lider‐Üye Etkileşimi ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi, TSA, 19(2).


  *Uludağ, G. (2019). Örgütsel Bağlılık İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi, 23(Özel Sayı), 2043-2056.


  *Uzun, T. (2018). Öğretmenlerin Algıladığı Örgütsel Destek ile Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Güvenin Aracı Rolü, KSBD, 10(18), 133-155.


  *Üren, S.G. ve Çorbacıoğlu, S. (2012). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 29-52.


  *Van Dierendonck, D. ve Nuijten, I. (2011). The Servant Leadership Survey: Development and Validition of A Multidimensional Measure, Journal of Business and Psychology, 26(3), 249- 267.


  *Wasti, S.A. (2000). Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Analizi, 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs, 401-410.


  *Wayne, S.J., Shore, L.M. ve Liden, R.C. (1997). Perceived Organizational Support and Leader–Member Exchange: A Social Exchange Perspective, Academy of Management Journal, 40(1), 82−111.


  *Yıldız, B. ve Yıldız, H. (2015). The Effect of Servant Leadershıp on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support, Journal of Global Strategic Management, 9(2), 65-77.


  *Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009). LISREL İle Yapısal Eşitlik Modellemesi-I, Ankara: Pegem Akademi.


  *Zincirkıran, M., Çelik, G.M., Ceylan, A.K. ve Emhan, A. (2015). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, İş Stresi ve İş Tatmininin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 600, 59-71.

TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.